ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK VE OYUN ÇGL 109 GÜZ 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuğun gelişimine uygun oyun etkinliklerini planlar.
  2-Çocuğun gelişimine uygun oyun materyalleri seçer.
  3-Çocuğun gelişimine uygun oyun etkinliklerini uygular.
  4-Oyun dağarcığını geliştirip etkinlik planı olarak oluşturur.
  5-Oyunun, çocuğun gelişimine olan etkilerini gözlem raporu şeklinde hazırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Çocuk eğitiminde oyun ve önemi
  3 Çocuklarda oyun gelişimine genel bakış ve oyun gelişiminde öğretmenin rolü
  4 Oyunların çocukların gelişimlerine etkileri
  5 Oyunların çocukların sosyal duygusal ve psiko-motor gelişimlerine etkileri
  6 Oyunların çocukların bilişsel ve dil gelişimlerine etkileri
  7 Uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi
  8 Ara Sınav
  9 Çocuk eğitiminde araştırıcı, yapıcı, yaratıcı ve hayali oyunlar
  10 Oyun evreleri ve çeşitleri
  11 Okul öncesi çocuklarına oyun etkinlikleri planlama
  12 Özel eğitimde oyun etkinlikleri planlama
  13 Oyun etkinliklerinin uygulanması
  14 Oyun etkinliklerinin uygulanması
  15 Oyun Etkinliklerinin değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Sümeyya TATLI
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Sümeyya Tatlı Harmancı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Okul Öncesi Eğitimde Oyun Doç.Dr. Neriman Aral, Dr Figen Gürsoy, Dr Aysel Köksal.
  Yardımcı Kitap Erken Çocukluk Gelişimi Ve Eğitiminde Oyun Doç. Dr. Müzeyyen Sevinç,Morpa.
  Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde oyun etkinliğini uygulama yeterliliği kazanabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çocuk eğitiminde oyun ve önemi. Çocuklarda oyun gelişimine genel bakış ve oyun gelişiminde öğretmenin rolü. Oyunların çocukların gelişimlerine etkileri. Uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi. Çocuk eğitiminde araştırıcı, yapıcı, yaratıcı ve hayali oyunlar. Oyun evreleri ve çeşitleri. Okul öncesi çocuklarına oyun etkinlikleri planlama. Özel eğitimde oyun etkinlikleri planlama. Oyun etkinliklerinin uygulanması. Oyun Etkinliklerinin değerlendirilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. 3
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster