ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK EĞİTİMİ ÇGL 205 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuklarda matematiksel kavram gelişimine ilişkin örnekler verir.
  2-Çocukların gelişimine uygun matematik temel kavram ve becerilerini uygular.
  3-Okul öncesi çocuklarda matematik etkinliklerine uygun eğitim ortamı düzenler.
  4-Okul öncesi çocuklarda matematik etkinliklerini uygun etkinlik planı hazırlar.
  5-Okul öncesi çocuklarda matematik etkinliklerini uygun etkinlik planını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012222
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Okul öncesi dönemde matematiksel düşüncenin yeri ve önemi
  3 Matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri
  4 Okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar
  5 Sezgisel matematiğin tanımı ve çocuklarda kavram gelişimi
  6 Matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri
  7 Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.)
  8 Ara Sınav
  9 Soru sorma stratejileri
  10 Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin planlanması
  11 Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin planlanması
  12 Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin uygulanması
  13 Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin uygulanması
  14 Matematik etkinliği materyal sunumu
  15 Matematik etkinliği materyal sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Sümeyya TATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doç. Dr. Adalet KANDIR, DR. Maide ORÇAN, ?Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi? Morpa Yayınları
  Yardımcı Kitap Prof. Dr. Y. ARNAS, ?Fen ve Matematik Öğreniyorum? Morpa Yayınları Prof. Dr. Y. ARNAS, ?Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi? Nobel Yayıncılık.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Okul öncesi dönemde matematiksel kavram ve düşünme için uygun öğretim yöntem ve tekniklerini belirlemesi, öğretim materyalini kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Okul öncesi dönemde matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, Matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, Okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, Sezgisel matematiğin tanımı ve çocuklarda kavram gelişimi, Matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), Soru sorma stratejileri, Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin planlanması, Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin planlanması, Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin uygulanması, Matematik etkinliği materyal sunumu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster