ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLA İLİŞKİLER ÇGL 117 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal ilişkilerin çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerini özetler.
  2-Çocuklarla olumlu ilişkiler geliştirir.
  3-Olumlu yetişkin-çocuk ilişkisinin oluşmasında rehberlik eder.
  4-Olumlu kardeş ilişkilerinin oluşmasında rehberlik eder.
  5-Olumlu akran ilişkilerinin oluşmasında rehberlik eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   112
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,73 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Sosyal çevre ve sosyal ilişkilerin gelişim üzerindeki etkileri.
  3 Duygusal etkileşim eksikliği.
  4 Yetişkinlerle ilişkiler.
  5 Yaygın ebeveyn tutumları ve ebeveyn-çocuk ilişkisi.
  6 Yaygın ebeveyn tutumları ve ebeveyn-çocuk ilişkisi.
  7 Kardeş ilişkileri.
  8 Ara Sınav
  9 Akran ilişkileri.
  10 Akran zorbalığı.
  11 Okul ve sınıf ortamında ilişkiler.
  12 Öğretmen-çocuk ilişkileri.
  13 Öğretmen-çocuk ilişkileri.
  14 Olumlu ilişkiler geliştirme esasları.
  15 Olumlu ilişkiler geliştirme esasları.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. İnsan İlişkileri Hortaçsu, N. İmge Kitabevi. 2. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Kaya, A. Pegem. 3. Etkili İletişim. Roebuck C., Doğan Kitap.
  Yardımcı Kitap İletişimsizlik Becerisi, Özer K. Sistem Yay. İletişimin Donanımları, Cüceloğlu, D. Remzi kitabevi.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Çocukluk döneminde kurulan ilişkilerin önemi, özellikleri ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Sosyal çevre ve sosyal ilişkilerin gelişim üzerindeki etkileri. Duygusal etkileşim eksikliği. Yetişkinlerle ilişkiler. Yaygın ebeveyn tutumları ve ebeveyn-çocuk ilişkisi. Kardeş ilişkileri. Akran ilişkileri. Akran zorbalığı. Okul ve sınıf ortamında ilişkiler. Öğretmen-çocuk ilişkileri. Olumlu ilişkiler geliştirme esasları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 5
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster