ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUKLA İLETİŞİM ÇGL 114 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocukla etkili iletişim kurar.
  2-Çocuğun yakın çevresiyle etkili iletişim kurar.
  3-Çocukla iletişimde aile ile iş birliği kurar.
  4-İletişimin tanımı ve önemine ilişkin örnekler verir.
  5-İletişim türlerini ve yöntemlerini kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Kişilerarası iletişim, kuramsal yaklaşımlar ve modeller
  3 Dinleme ve empati
  4 İletişim engelleri
  5 Çatışma ve çözümü
  6 Çatışma ve çözümü
  7 Disiplin
  8 Ara Sınav
  9 Çocuklarla etkili iletişim teknikleri
  10 Çocuklarla etkili iletişim teknikleri
  11 Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri
  12 Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri
  13 Aile çocuk arasında etkili iletişim
  14 Aile çocuk arasında etkili iletişim
  15 Dersin genel değerlendirmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Sümeyya TATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gordan, T. E. A. E. Aile iletişim Dili. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2005. Cüceloğlu, D. İletişim Donanımları. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
  Yardımcı Kitap Bayazıt, A., & Nazik, M. H. İnsan İlişkileri ve İletişim. İstanbul: YaPa Yayınları, 2005.
  Döküman ders notları
  Dersin Amacı Çocuklarla iletişim kurma becerilerine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Kişilerarası iletişim, kuramsal yaklaşımlar ve modeller, Dinleme ve empati, İletişim engelleri, Çatışma ve çözümü, Disiplin, Çocuklarla etkili iletişim teknikleri, Çocuklarla etkili iletişim teknikleri, Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri, Aile çocuk arasında etkili iletişim, Ders planı örnekleri inceleme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 5
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster