ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ ÇGL 211 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini uygular.
  2-Animasyon etkinliklerini uygulama alanlarına göre organize eder.
  3-Animasyon etkinliklerini gelişim alanlarına uygun hazırlar.
  4-Okul öncesi döneme ilişkin animasyon etkinlikleri dosyası oluşturur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Çocuk Animatörlüğünün Tanımı ve Önemi
  3 Animasyonun çocuğun gelişimindeki yeri, önemi ve çocuklara yönelik animasyon çeşitleri
  4 Okul öncesi eğitimde animasyonun yeri, önemi ve uygulanan animasyon etkinlikleri
  5 Özel gece organizasyonlarının tanımı, amacı ve özellikleri
  6 Animasyon etkinliklerinde görevler, kullanılan araç gereç, ekipman
  7 Animasyon etkinliklerinde mesleğin getirdiği özellikler, çalışma koşulları
  8 Ara Sınav
  9 Animasyon organizasyonlarında yapılan etkinlik türleri
  10 Çocuklara özel animasyon etkinlikleri hazırlamak
  11 Çocuklara özel animasyon etkinlikleri hazırlamak
  12 Çocuklara özel animasyon etkinlikleri hazırlamak
  13 Animasyon etkinlikleri uygulamak
  14 Animasyon etkinlikleri uygulamak
  15 Uygulama değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Sümeyya TATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çocuk ve Animasyon, Fehmi Çalık, Morpa Kültür Yayınları / Yayınevi Genel Dizisi Çocuk Animatörlüğü- MEGEP, 2006. Animasyon D.Özer. Kök yayıncılık, 2006
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çocuk Animatörlüğünün Tanımı ve Önemi Animasyonun çocuğun gelişimindeki yeri, önemi ve çocuklara yönelik animasyon çeşitleri Okul öncesi eğitimde animasyonun yeri, önemi ve uygulanan animasyon etkinlikleri Özel gece organizasyonlarının tanımı, amacı ve özellikleri Animasyon etkinliklerinde görevler, kullanılan araç gereç, ekipman Animasyon etkinliklerinde mesleğin getirdiği özellikler, çalışma koşulları Animasyon organizasyonlarında yapılan etkinlik türleri Çocuk kostümleri hazırlamak Çocuklara özel animasyon etkinlikleri hazırlamak Çocuklara özel animasyon etkinlikleri hazırlamak Animasyon etkinlikleri uygulamak Animasyon etkinlikleri uygulamak Uygulama değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 3
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 3
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster