ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE DUYGUSAL DÜZENLEME ÇGL 227 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Duyguları, gücünü ve nedenlerini açıklar.
  2-Diğer insanların duygularını, niçin böyle hissettiklerini ifade eder.
  3-Duyguları açığa vurma zamanı, şekli ve seviyesini ayarlar.
  4-Yapılan hatayı fark eder ve telafi konusunda bilgi sahibi olur.
  5-Duygusal etkileşimi açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse giriş, işlenişi ve tanıtılması
  2 Duyguların tanımı, işlevi ve hayatımızdaki yeri
  3 Duyguların Bilimi
  4 Kendi duygularını tanıma ve anlamlandırma
  5 Duygusal farkındalık becerileri
  6 Duyguları anlama becerileri
  7 Empati kurma
  8 Ara Sınav
  9 Duygu düzenleme becerileri: Önleme
  10 Duygu düzenleme becerileri: Geliştirme
  11 Duygu düzenleme becerileri: İfade etme
  12 Duygu düzenleme becerileri: Temel Bilişsel beceriler
  13 Duygu düzenleme becerileri: Duygu Odaklı Bilişsel Beceriler
  14 Duyguları yönetmeyi öğrenme
  15 Duygusal etkileşimi kazanmak ve kazandırmak
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Sümeyya TATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Southam-Gerow, M. A. (2014). Çocuklarda ve Ergenlerde Duygusal Düzenleme. (Çvr. Edt. M. Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Berking, M. - Whitley, B. (2018). Duygulanım Düzenleme Eğitimi. (Çvr. Edt. S.Vatan). Nobel Akademik Yayıncılık.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Duyguları anlamak ve duygu düzenleme becerisine sahip olmak.
  Dersin İçeriği Duyguları, gücünü ve nedenlerini açıklar. Diğer insanların duygularını, niçin böyle hissettiklerini ifade eder. Duyguları açığa vurma zamanı, şekli ve seviyesini ayarlar. Yapılan hatayı fark eder ve telafi konusunda bilgi sahibi olur. Duygusal etkileşimi açıklar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 3
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 3
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 4
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster