ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  KAVRAMSAL ÖĞRETİM VE KAVRAM YANILGILARI ÇGL 224 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kavramlar hakkında genel bilgileri açıklar.
  2-Kavramsal öğretimi ve kavramsal öğretim yöntemlerini açıklar.
  3-Kavramsal öğretim yöntemlerini meslek hayatında uygular.
  4-Kavram yanılgılarını ve özelliklerini açıklar.
  5- Sahip olduğu kavram yanılgılarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, temel kavramlar, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Kavram nedir? Kavramların özellikleri ve kavram tanıma kriterleri.
  3 Kavrama, kavrayış, idrak anlamları ve aralarındaki ilişki.
  4 Kavramsal öğretim.
  5 Kavramların öğretim yöntemleri.
  6 Kavram yanılgısı, kavram kargaşası ve basit hata.
  7 Kavram yanılgılarının özellikleri.
  8 Ara Sınav
  9 Kavram yanılgısının sebepleri.
  10 Kavram yanılgısı türleri.
  11 Kavram yanılgısından kurtulma yöntemleri.
  12 Kavram yanılgısı örnekleri.
  13 Kavram yanılgısı oluşmaması için öneriler.
  14 Kavramsal öğretim örnek sunumları.
  15 Kavramsal öğretim örnek sunumları.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Bedri Eminsoy
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doğrudan Öğretim Modelinde Kavram Öğretimi,T.Tuncer-B.Altunay, Kök Yayıncılık. Kavram Öğretimi, Mahinur Karataş Coşkun, Karahan Kitabevi.
  Yardımcı Kitap Örneklerle Kavram Öğretimi, Sezgin Vuran - Semiha Çelik, Vize Yayınevi.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Kavramsal öğretimin kuralları ve kavram yanılgıları hakkında teorik ve pratik bilgi vermek. Meslek hayatlarında karşılaştığı kavram yanılgılarından kurtulabilecek donanımı kazandırmak.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, temel kavramlar, amaç ve öğrenim hedefleri, Kavram nedir? Kavramların özellikleri ve kavram tanıma kriterleri, Kavrama, kavrayış, idrak anlamları ve aralarındaki ilişki, Kavramsal öğretim, Kavramların öğretim yöntemleri, Kavram yanılgısı, kavram kargaşası ve basit hata, Kavram yanılgılarının özellikleri, Kavram yanılgısının sebepleri, Kavram yanılgısı türleri, Kavram yanılgısından kurtulma yöntemleri, Kavram yanılgısı örnekleri, Kavram yanılgısı oluşmaması için öneriler,Kavramsal öğretim örnek sunumları, Kavramsal öğretim örnek sunumları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. 5
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. 4
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. 3
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 3
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster