ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK VE DRAMA ÇGL 225 GÜZ 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir eğitim yöntemi olarak drama etkinliklerini planlar ve uygular.
  2-Dramatik etkinliklerde pandomim ve dramada pandomim etkinliği planlar ve uygular.
  3-Dramada hareket çalışmaları ve dramada rol oynama etkinliği planlar ve uygular.
  4-Dramada doğaçlama ve dramatik etkinliklerde taklidi oyun etkinliği planlar ve uygular.
  5-Dramatik etkinliklerde dramatizasyon ve yaratıcı dans etkinliği planlar ve uygular.
  6-Dramatik etkinliklerde hikaye tamamlama ve dramada hikayelerden oyunlar oluşturma etkinliği planlar ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 3021734
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri
  2 Dramatik Etkinlikler ve Drama İle İlgili Temel Kavramlar/ Drama Çalışmaları
  3 Okul Öncesi Eğitimde Dramanın Tarihçesi, Dramatik Etkinlikler ve Dramanın Çocuğun Gelişimindeki Yeri/ Drama Çalışmaları
  4 Dramatik Etkinlikler ve Dramada Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi /Drama Çalışmaları
  5 Dramatik Etkinlikler ve Dramada Eğitimcinin Rolü/Drama Çalışmaları
  6 Drama Çalışmaları
  7 Sınıf İçinde Dramatik Etkinliklerin/Dramanın Sunumu(Dramatik etkinliklerde hikaye tamamlama ve dramada hikayelerden oyunlar oluşturma / dramada rol oynama)
  8 Ara Sınav
  9 Sınıf İçinde Dramatik Etkinliklerin/Dramanın Sunumu(Dramada doğaçlama / dramatik etkinliklerde taklidi oyun)
  10 Sınıf İçinde Dramatik Etkinliklerin/Dramanın Sunumu (Dramatik etkinliklerde dramatizasyon ve yaratıcı dans)
  11 Sınıf İçinde Dramatik Etkinliklerin/Dramanın Sunumu (Dramatik etkinliklerde pandomim ve dramada pandomim etkinliği / Dramada hareket çalışmaları)
  12 Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Dramatik Etkinliklerin/Dramanın Sunumu(Dramatik etkinliklerde hikaye tamamlama ve dramada hikayelerden oyunlar oluşturma / dramada rol oynama)
  13 Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Dramatik Etkinliklerin/Dramanın Sunumu(Dramada doğaçlama / dramatik etkinliklerde taklidi oyun)
  14 Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Dramatik Etkinliklerin/Dramanın Sunumu (Dramatik etkinliklerde dramatizasyon ve yaratıcı dans/ Dramatik etkinliklerde pandomim ve dramada pandomim etkinliği / Dramada hareket çalışmaları)
  15 Dramatik Etkinlikler ve Drama Çalışmalarının Değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Eğitimde Yaratıcı Drama Adıgüzel, Ö. (2011). Naturel Yayınları 2. Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü Üstündağ T. (2009). Pegem Yayınları 3. Eğitici Drama Uygulamaları Önder A. (2004). Morpa Yayınları 4. Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya Ömeroğlu, E. , Ersoy, Ö. , Kandır, A., Şahin, F., ve Turla, (2003). Kök Yayıncılık
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde dramanın önemini öğrenebilmeleri ve yaratıcı drama etkinliklerini kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri. Dramatik Etkinlikler ve Drama İle İlgili Temel Kavramlar/ Drama Çalışmaları. Okul Öncesi Eğitimde Dramanın Tarihçesi, Dramatik Etkinlikler ve Dramanın Çocuğun Gelişimindeki Yeri/ Drama Çalışmaları. Dramatik Etkinlikler ve Dramada Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi /Drama Çalışmaları. Dramatik Etkinlikler ve Dramada Eğitimcinin Rolü/Drama Çalışmaları Drama Çalışmaları. Sınıf İçinde ve okul öncesi eğitim kurumunda Dramatik Etkinliklerin/Dramanın Sunumu(Dramatik etkinliklerde hikaye tamamlama ve dramada hikayelerden oyunlar oluşturma / dramada rol oynama/Dramada doğaçlama / dramatik etkinliklerde taklidi oyun/Dramatik etkinliklerde dramatizasyon ve yaratıcı dans/Dramatik etkinliklerde pandomim ve dramada pandomim etkinliği / Dramada hareket çalışmaları)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster