ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  AİLE EĞİTİMİ ÇGL 202 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Aile ile ilgili temel kavramlara ilişkin örnekler verir.
  2-Aile eğitimine yönelik uygulanan programları açıklar.
  3-Okul öncesi eğitimde aile katılım çalışmalarını tartışır .
  4-Aile eğitimi etkinliği tasarlar.
  5-Özel gereksinimli çocukların eğitiminde aile katılımının önemine ilişkin açıklama yapar.
  6-Uyum problemi gösteren çocuklarda aile katılımının önemini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Aile İle İlgili Temel Kavramlar ve Tarihsel Süreçte Çocuğun Eğitiminde Aile/Erken Çocuklukta Aile Eğitimi
  3 Aile Eğitimi Programlarının Geliştirilmesi
  4 Aile Eğitimine Yönelik Uygulanan Programlar-Yurt Dışında Uygulanan Aile Eğitim Programları
  5 Yurt İçinde Uygulanan Aile Eğitim Programları
  6 Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı
  7 Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile Arasındaki İletişim
  8 Ara Sınav
  9 Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılım Stratejileri (Çalışmaları)
  10 Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılım Stratejileri (Çalışmaları)
  11 Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılım Stratejileri (Çalışmaları)
  12 Özel Gereksinimli Çocukların Eğitiminde Aile Katılımı
  13 Uyum Problemi Olan ve Problem Davranışları Sergileyen Çocukların Aileleri İle Çalışma
  14 Ailelerin Eğitimi Farklı Kültürel Altyapıdan Gelen Aileler İle Çalışma
  15 Okul Öncesi Eğitiminde Baba Katılımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İsmail Özcan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Aksoy, A. B. (2017). Aile Eğitimi ve Katılımı. Hedef Yayınları. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2016). Anne Baba Eğitimi ve Aile Katılımı, İstatistik Dünyası. Aktaş Arnas, Y. (2017) (3. Baskı). Aile Eğitim ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, Vize Yayıncılık. Ed. Temel Z. F. (2013). Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Anı Yayıncılık. Cavkaytar,A., Ardıç, A., Özbey,F., Sönmez, M., Özdemir, O., ve Aksoy, V. (2010). Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği. (Ed. Atilla Cavkaytar). Ankara: Maya Akademi Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Çocuk eğitimine ailenin katılımını sağlaması ve aile eğitimi ile aile katılımı çalışmaları konusunda bilgi beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri. Aile İle İlgili Temel Kavramlar ve Tarihsel Süreçte Çocuğun Eğitiminde Aile/Erken Çocuklukta Aile Eğitimi. Aile Eğitimi Programlarının Geliştirilmesi. Aile Eğitimine Yönelik Uygulanan Programlar-Yurt Dışında Uygulanan Aile Eğitim Programları. Yurt İçinde Uygulanan Aile Eğitim Programları. Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile Arasındaki İletişim. Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılım Stratejileri (Çalışmaları). Özel Gereksinimli Çocukların Eğitiminde Aile Katılımı. Uyum Problemi Olan ve Problem Davranışları Sergileyen Çocukların Aileleri İle Çalışma. Ailelerin Eğitimi Farklı Kültürel Altyapıdan Gelen Aileler İle Çalışma. Okul Öncesi Eğitiminde Baba Katılımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 5
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. 5
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster