ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK VE MÜZİK ÇGL 118 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocukların gelişim alanlarına uygun müzik etkinliği tasarlar.
  2-Çocukların gelişimine uygun müzik etkinliklerini uygular.
  3-Ritim etkinliklerini uygular.
  4-Müzik etkinliklerini etkinlik planı olarak hazırlar.
  5-Özel gereksinimli çocuklara yönelik müzik etkinlikleri planlar ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 2012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Müzik bilgisine giriş
  3 Okul öncesinde çocuk ve müzik
  4 Okul öncesi eğitimde işitsel algı ve müzik
  5 Okul Öncesinde müzikli ront çalışmaları
  6 Okul Öncesi çocuklarda müzik eğitimi
  7 Çocuk müziklerini derleme
  8 Ara Sınav
  9 Özel gereksinimli çocuklarda müzik etkinlikleri planlama ve uygulama
  10 Çocuğun gelişimine uygun müzik etkinliklerini planlama
  11 Çocuğun gelişimine uygun müzik etkinliklerini uygulama
  12 Ritim çalışmaları
  13 Okul öncesi çocuklarda ritim çalışmalarını uygulama
  14 Okul öncesi çocuklarına uygun müzik aleti tasarlama
  15 Müzik aletini değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar KANDIR, A., TURLA, A. (2004). Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması, Kök Yayıncılık. ÖZTÜRK, A. (2008). Okul Öncesi Eğitimde Müzik, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. KOÇAK,K.O. EROL,O (2005). Karamela Sepeti. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde müzik etkinliklerini uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Müzik bilgisine giriş Okul öncesinde çocuk ve müzik Okul öncesi eğitimde işitsel algı ve müzik Okul Öncesinde müzikli ront çalışmaları Okul Öncesi çocuklarda müzik eğitimi Çocuk müziklerini derleme Özel gereksinimli çocuklarda müzik etkinlikleri planlama ve uygulama Çocuğun gelişimine uygun müzik etkinliklerini planlama Çocuğun gelişimine uygun müzik etkinliklerini uygulama Ritim çalışmaları Okul öncesi çocuklarda ritim çalışmalarını uygulama Okul öncesi çocuklarına uygun müzik aleti tasarlama Müzik aletini değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. 5
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster