ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA ÇGL 206 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuk yayınlarında bulunması gereken yapısal özellikleri sıralar.
  2-Çocuk yayınlarında bulunması gereken içerik özelliklerini sıralar.
  3-Çocuk yayınlarını etkili biçimde kullanır.
  4-Çocuk yayınlarının seçilmesinde ve etkili biçimde kullanılmasında ailelere rehberlik eder.
  5-Çocuk edebiyatı ürünü oluşturur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2511515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Çocuk ve Edebiyatı.
  3 Çocuk Edebiyatının Çocuklara Katkısı
  4 Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler.
  5 Dış Yapı Özellikleri.
  6 İç Yapı Özellikleri.
  7 Çocuklara kitap Okuma.
  8 Ara Sınav
  9 Çocukluk döneminde Edebiyat Türleri.
  10 Çocuk edebiyatında özel konular.
  11 Çocuk ve medya (Gazete ve dergiler)
  12 Çocuk ve medya (Tiyatro ve filmler)
  13 Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler.
  14 Çocuk edebiyatı ürünü oluşturma.
  15 Çocuk edebiyatı ürünü oluşturma.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ayşenur Gündüz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çocuk Edebiyatı ve Medya. Kardaş, C. ve Alp, D. Eğiten Kitap. 2. Okulöncesinde Çocuk, Edebiyat ve Kitap. Tür G. Turla A. Ya-Pa. 3. Örneklerle Çocuk Edebiyatı. Nas, R. Ezgi Kitapevi Yayınları. 2002
  Yardımcı Kitap Çocuk Edebiyatı. Oğuzkan,A.F.. Anı Yayınları, Ankara. 2001
  Dersin Amacı Çocuk edebiyatı ve medya konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çocuk Edebiyatının Çocuklara Katkısı Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler.Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler.Edebiyat Türleri ve Çocuk Edebiyatında Özel Konular Çocuk edebiyatı ürünü oluşturma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster