ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ÇGL 215 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Okul öncesi eğitim programı ve ilköğretim müfredatı farklılıklarını ve benzerliklerini karşılaştırır.
  2-Öğrencilerini bedensel ve zihinsel yönden tanır.
  3-Yazmaya hazırlık çalışmaları öğrencilerin el becerilerini geliştirme etkinlikleri hazırlar.
  4-Bireysel farklılıklara göre etkinlikler planlar.
  5-Çocukları sosyal ve psikolojik gelişimlerine göre değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   112
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,73 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Okul öncesi programının ilkokul programıyla karşılaştırılması.
  3 Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler.
  4 İlköğretime hazırlığın boyutları.
  5 Öğrencilerin gelişim özellikleri yönünden tanınması.
  6 Öğrencilerin bedensel gelişimlerinden tanınması.
  7 Öğrencilerin dil gelişimi yönünden tanınması.
  8 Ara Sınav
  9 Öğrencilerin sosyal gelişim yönünden tanınması.
  10 Öğrencilerin zihinsel gelişim yönünden tanınması.
  11 Öğrenciyi ilköğretime hazır hale getirme etkinliklere hazırlama.
  12 İlkokula yazmaya hazırlık.
  13 Genel hazırlık.
  14 Okumaya hazırlık.
  15 Yazmaya hazırlık, Okul öncesi çocuklarını değerlendirme yöntemleri.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Gülhan Güven, Özlem Şimşek, Gözde İnal, Berrin Dinç. Maya Akademi. 2012. 2. İlkokula (İlköğretime) Hazırlık ve İlkokul (İlköğretim) Programları. Ed. Tolga Erdoğan. Eğiten Kitap.2013. 3. İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Ed. Ayla Oktay. Pegem Akademi. 2013.
  Yardımcı Kitap İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Ed. Ayla Oktay. Pegem Akademi. 2013.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Çocukları ilköğretime hazırlama amaçlı kurumsal bilgi ve uygulama becerisi ile ilgili yeterli donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Okul öncesi programının ilkokul programıyla karşılaştırılması. Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler. İlköğretime hazırlığın boyutları. Öğrencilerin gelişim özellikleri yönünden tanınması. Öğrencilerin bedensel gelişimlerinden tanınması. Öğrencilerin dil gelişimi yönünden tanınması. Öğrencilerin sosyal gelişim yönünden tanınması. Öğrencilerin zihinsel gelişim yönünden tanınması. Öğrenciyi ilköğretime hazır hale getirme etkinliklere hazırlama. İlkokula yazmaya hazırlık. Genel hazırlık. Okumaya hazırlık. Yazmaya hazırlık, Okul öncesi çocuklarını değerlendirme yöntemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster