ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA ÇGL 217 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuk haklarına ilişkin düzenlenmiş yasa ve kanunları sıralar.
  2-İhmal ve istismar türlerini tanımlar.
  3-İhmal ve istismarların belirti ve bulgularını yorumlar.
  4-İhmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkilerini tartışır.
  5-İhmal ve istismara yönelik koruyucu önlem ve yaptırımları özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   117
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,9 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Course Description: Introduction, objectives and learning goals.
  2 The situation of children in the world and Turkey.
  3 Child rights and child protection laws.
  4 Child rights and child protection laws.
  5 Children in need of protection.
  6 Child labor.
  7 Child neglect and abuse (Physical).
  8 Ara Sınav
  9 Child neglect and abuse (Sexual).
  10 Child neglect and abuse (Emotional).
  11 Protective measures and legal sanctions for child neglect and abuse (physical).
  12 Protective measures and legal sanctions for child neglect and abuse (sexual).
  13 Protective measures and legal sanctions for child neglect and abuse (emotional).
  14 Protective measures and legal sanctions for child neglect and abuse.
  15 Studies on children`s rights and protection.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Lecturer Ayşenur GÜNDÜZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı. 2. UNICEF, Dünya Çocuklarının Durumu, 2014 Raporu. 3. Fiziksel İstismar ve Çocuk. Aral, N. Tekışık Yayıncılık. 1997. 4. Çocuk Ceza Hukuku. Balo, Y. S. İlksan Matbaası. 2005. 5. Çocuk Hakları, Franklin, B. Ayrıntı Yayınları. 1986.
  Yardımcı Kitap Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Mevzuatı, Akarslan, M. 1998. Alfa Basım. Ulusal ve uluslararası hukukta çocuğun haklarının ve güvenliğinin korunması, Akyüz, E. 2000
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Çocuk hakları, çocuk istismarı ve bunlarla alakalı yasalar konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu hususta çalışmalar planlayıp uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dünya ve Türkiye`de çocukların durumu. Çocuk hakları ve çocuk koruma yasaları. Çocuk hakları ve çocuk koruma yasaları. Korunmaya muhtaç çocuklar. Çocuk işçiliği. Çocuk ihmal ve istismarı. Çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler ve yasal yaptırımlar. Çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama. Çocuk hakları ve korunması konusunda yapılan çalışmalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. 5
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster