ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HASTANE VE ÇOCUK ÇGL 219 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hastanede yatan çocukların özelliklerini ve ruhsal durumlarını yorumlar.
  2-Hastanede çocuk-aile-sağlık personeli ilişkisinin önemini açıklar.
  3-Hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemleri planlar.
  4-Hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlama konusunda uzmanlarla işbirliği içinde ailelere rehberlik eder.
  5-Ailelere hasta çocuklarının gelişimleri, eğitimleri ve tedavilerini destekleme konularında öneriler sunar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Hastanede yatan çocukların tanımı ve sınıflandırılması.
  3 Akut hasta çocukların özellikleri.
  4 Kronik hasta çocukların özellikleri.
  5 Çocukların gelişim özelliklerine ve hastalık özelliklerine göre hastane ortamın hazırlanması.
  6 Hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemler.
  7 Hasta çocuklarda karşılaşılan sorunlar.
  8 Ara Sınav
  9 Hastanede yatan çocukların ruhsal durumları.
  10 Hastanede çocuk-aile-sağlık personeli ilişkisi.
  11 Hasta çocukların ailelerine yönelik rehberlik çalışmaları.
  12 Hasta çocukların eğitimleri.
  13 Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının planlanması.
  14 Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının uygulanması.
  15 Hasta çocukların evde bakımına ilişkin uygulamalar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Akyıldız, N. 1999. Sağlık bilgisi. Ya- pa Yayınları, İstanbul. Akyıldız, N. 1999. Anne ve çocuk sağlığı I ve II. Ya- pa Yayınları, İstanbul. Akyıldız, N. 1999. Sağlıklı yaşlanma. Ya- pa Yayınları, İstanbul. Bilir, Ş. 1984. Ana- çocuk sağlığı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, No:14, Ankara. Bilir, Ş. ve Baykoç Dönmez, N. 1987. Çocuk ve Hastane. Ayyıldız Matbaası A.Ş., Ankara.
  Yardımcı Kitap Çocuk ve Hastane. Ayyıldız Matbaası A.Ş., Ankara.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Hastanede yatan çocukların özellikleri ve ruhsal durumları, çocukları hastane yaşantısına hazırlama ve bu konuda ailelere rehberlik etme, hastanede çocuklara yönelik yapılabilecek çalışmalar ve hasta çocukların eğitimi ile ilgili yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Hastanede yatan çocukların tanımı ve sınıflandırılması. Akut hasta çocukların özellikleri.Kronik hasta çocukların özellikleri. Çocukların gelişim özelliklerine ve hastalık özelliklerine göre hastane ortamın hazırlanması. Hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemler. Hasta çocuklarda karşılaşılan sorunlar. Hastanede yatan çocukların ruhsal durumları. Hastanede çocuk-aile-sağlık personeli ilişkisi. Hasta çocukların ailelerine yönelik rehberlik çalışmaları. Hasta çocukların eğitimleri. Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının planlanması. Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının uygulanması. Hasta çocukların evde bakımına ilişkin uygulamalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster