ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÇGL 216 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilim ve teknolojinin çocuğun yaşamındaki yeri ve önemini açıklar.
  2-Teknolojinin kullanımının çocuğun gelişim alanları üzerindeki etkilerini tartışır.
  3-Bilim ve teknolojinin çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi alanlarda kullanılması gerektiğini tartışır.
  4-Çocuklara teknoloji kullanımı konusunda rehberlik eder.
  5-Çocukların ve özel gereksinimli çocukların gelişimini destekleyici bilgisayar programları hazırlar ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler4013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İçeriğin tanıtılması
  2 Teknolojinin Tanımı ve Önemi + digital sınıf oluşturma /digital kurslar+ makey makey
  3 Teknolojinin Tanımı ve Önemi + ar uygulamaları (kitap)
  4 Teknolojinin Yararları+ 3d yazıcı + 3d sanal mekanlar+ akıllı tahta uygulamaları
  5 Teknolojinin Yararları +kodlama +yazılımlar + Scratch
  6 Çocuk Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
  7 Bilimin Tanımı ve Önemi
  8 Ara Sınav
  9 Çocuk Gelişiminde Bilimin Etkileri
  10 Çocuklarda Bilimsel Düşüncenin Geliştirilmesi
  11 Çocuklara Yönelik Yazılımların İncelenmesi
  12 Robot yapımı
  13 Robot yapımı
  14 Basit yazılım hazırlama
  15 Basit yazılım hazırlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Emire ULUĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bütün Ayhan, A. ve Aral, N. 2009. Erken Çocukluk Döneminde Bilgisayar. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitim (Edit.Y.Fazlıoğlu), 419-435. Kriter Yayınları, İstanbul. Arı, M. ve Bayhan, P. 1999. Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim. Epsilon Yayınevi, İstanbul. -Odabaşı, H. F.2002. İnternet ve Çocuk. Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul. Healy, J. M. 1999. Bağlantı Doğru mu? Boyner Holding Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bilim ve teknolojinin çocuğun gelişim alanları üzerindeki etkilerini bilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği İçeriğin tanıtılması Teknolojinin Tanımı ve Önemi + digital sınıf oluşturma /digital kurslar+ makey makey Teknolojinin Tanımı ve Önemi + ar uygulamaları (kitap) Teknolojinin Yararları+ 3d yazıcı + 3d sanal mekanlar+ akıllı tahta uygulamaları Teknolojinin Yararları +kodlama +yazılımlar + Scratch Çocuk Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı Bilimin Tanımı ve Önemi Çocuk Gelişiminde Bilimin Etkileri Çocuklarda Bilimsel Düşüncenin Geliştirilmesi Çocuklara Yönelik Yazılımların İncelenmesi Robot yapımı Robot yapımı Basit yazılım hazırlama Basit yazılım hazırlama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. 5
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster