ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ ÇGL 212 GÜZ-BAHAR 2+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Beslenme ile ilgili kavramları tanımlar.
  2-Besin öğelerini özetler.
  3-Gebe ve emzikli kadın ile farklı yaş ve özellikteki çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi için rehberlik eder.
  4-Anne ve çocuklarda beslenme yetersizliği sorunlarını açıklayarak çözüm önerir.
  5-Beslenme yetersizliğinin çocuğun gelişimine yansımalarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   127
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,23 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Beslenme ile ilgili kavramlar
  3 Yeterli ve dengeli beslenmenin anne ve çocuk açısından önemi
  4 Besin öğeleri ve içerikleri
  5 Besinlerin besin ögeleri yönünden zenginleştirilmesi ve besin kayıpları
  6 Besinlerin hazırlanması,pişirilmesi ve saklanmasında sağlık ve temizlik kuralları
  7 Gebe ve emzikli kadın beslenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Yeni doğanın beslenmesi ve anne sütünün önemi
  10 Okul öncesi dönem çocuklarında beslenme
  11 Okul çağı çocuklarında beslenme
  12 Ergenlik döneminde beslenme
  13 Anne ve çocuklarda beslenme yetersizliği sorunları
  14 Anne ve çocuklarda beslenme yetersizliği sorunlarının değerlendirilmesi
  15 Metobolizma hastalıkları ve hastalıklara uygun beslenme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Ana ve Çocuk Beslenmesi. Baysal, A., T.C. Sağlık Bakanlığı. 2. Anne ve Çocuk Beslenmesi. Karaağaoğlu, N., Eroğlu Samur, G., Pegem Akademi.
  Yardımcı Kitap Köksal, G. ve Gökmen, H. 2000. Çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara
  Döküman -
  Dersin Amacı Gebe ve emzikli kadınlar ile farklı yaş ve özellikteki çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi ile ilgili yeterlilikler kazanmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Beslenme ile ilgili kavramlar. Yeterli ve dengeli beslenmenin anne ve çocuk açısından önemi. Besin öğeleri ve içerikleri. Besinlerin besin ögeleri yönünden zenginleştirilmesi ve besin kayıpları. Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasında sağlık ve temizlik kuralları . Gebe ve emzikli kadın beslenmesi. Yeni doğanın beslenmesi ve anne sütünün önemi. Okul öncesi dönem çocuklarında beslenme . Okul çağı çocuklarında beslenme . Ergenlik döneminde beslenme. Anne ve çocuklarda beslenme yetersizliği sorunları. Anne ve çocuklarda beslenme yetersizliği sorunlarının değerlendirilmesi. Metobolizma hastalıkları ve hastalıklara uygun beslenme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. 5
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster