ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK VE ÇEVRE ÇGL 218 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuklarda çevreyi koruma bilincini kazandırmaya yönelik etkinlik tasarlar.
  2-Okul öncesi çocuklarına yönelik çevre eğitim etkinliklerini uygular.
  3-Çevreyi koruma bilincine uygun sınıf içi önlemleri planlar.
  4-Sürdürülebilir kalkınma ve çevre eğitimi ile ilgili temel konular ve kavramları tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Çevre bilimi ile ilgili başlıca terimler ve kavramlar
  3 Okul öncesi dönemde çevre eğitimi
  4 Okul öncesi dönemde çevre eğitimi
  5 Çevre sorunları
  6 Çevre sorunları
  7 Çocuklarda çevre bilincini oluşturma
  8 Ara Sınav
  9 Çocuklarda çevre bilincini oluşturma
  10 Çevreyi koruma bilincine uygun sınıf içi önlemleri
  11 Okul öncesi çocuklarına yönelik çevre eğitim etkinlikleri planlama
  12 Okul öncesi çocuklarına yönelik çevre eğitim etkinlikleri planlama
  13 Okul öncesi çocuklarına yönelik çevre eğitim etkinliklerini uygulama
  14 Okul öncesi çocuklarına yönelik çevre eğitim etkinliklerini uygulama
  15 Uygulama değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Başal, H., A. Çocuklar için Uygulamalı Çevre Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul,2005 Çevre Eğitimi (Bozkurt, O. 2010); Okul Öncesi Çocukları İçin Çevre Eğitimi Etkinlikleri Çevre Bilimi ve Eğitimi (Yılmaz, M., Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. 2005)
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde çevre eğitimini uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çevre bilimi ile ilgili başlıca terimler ve kavramlar. Okul öncesi dönemde çevre eğitimi. Çevre sorunları. Çocuklarda çevre bilincini oluşturma. Çocuklarda çevre bilincini oluşturma. Çevreyi koruma bilincine uygun sınıf içi önlemleri. Okul öncesi çocuklarına yönelik çevre eğitim etkinlikleri planlama. Okul öncesi çocuklarına yönelik çevre eğitim etkinliklerini uygulama. Uygulama değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. 5
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster