ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  EĞİTİM KURUMLARINDA MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK ÇGL 119 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Etik ve ahlak kavramlarını tanımlar.
  2-Etik sistemlerinin neler olduğunu tartışır.
  3-Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri sıralar.
  4-Meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarını analiz eder.
  5-Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını yorumlar.
  6-Sorumluluk kavramını bilir ve tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek.
  3 Etik sistemlerini incelemek.
  4 Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek.
  5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek.
  6 Meslek etiğini incelemek .
  7 Meslek etiğini incelemek.
  8 Ara Sınav
  9 Meslek etiğini incelemek.
  10 Meslek etiğini incelemek.
  11 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek.
  12 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek.
  13 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
  14 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
  15 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Bedri Eminsoy
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Başpınar. N.Ö, ÇAKIROĞLU. D,Meslek Etiği, Nobel yayınları, 2012 SÖKMEN.A, TARAKÇIOĞLU.S, Mesleki Etik, Detay Yayıncılık,2011
  Yardımcı Kitap Sökmen,Alptekin, Meslek Etiği Örgütsel ve Yönetsel Etik Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Detay Yayıncılık
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Etik sistemlerini incelemek Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek etiğini incelemek Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 3
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 3
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. 5
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. 5
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster