ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ETKİLİ ve GÜZEL KONUŞMA ÇGL 120 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sözlü anlatım ile ilgili temel kavram ve terimleri tanımlar.
  2-Türkçeyi dilbilgisi kurallarına göre doğru ve etkin kullanır.
  3-Doğru, güzel ve etkili konuşabilmek için diksiyon tekniklerini (nefes alma teknikleri, artükülasyon, vurgu ve tonlama) uygular.
  4-Sesini ve beden dilini etkili kullanır.
  5-Topluluk içinde ve önünde hazırlıklı / hazırlıksız konuşmalar yaparak, düşüncelerini sözlü olarak ifade eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Konuşma Kavramı: İletişim-Dil-Düşünce ve Konuşma ilişkisi.
  3 İletişimde Sözlü ve Yazılı Anlatımın Yeri.
  4 Konuşmanın Temel Ögeleri 1: Ses, Oluşumu ve Konuşma Organları.
  5 Konuşmanın Temel Ögeleri 2: Ses: Sesin Niteliği.
  6 Konuşmanın Temel Ögeleri 3: Diksiyon.
  7 Konuşmanın Temel Ögeleri 4: Diksiyon: Ton ve Tonlama (Entonasyon).
  8 Ara Sınav
  9 Konuşmanın Temel Ögeleri 5: Diksiyon: Vurgulama ve Durak.
  10 Konuşmanın Temel Ögeleri 6: Beden Dili.
  11 Konuşmanın Temel Ögeleri 7: Söyleyiş Kuralları ve Kusurları; Sözlü Anlatım Bozuklukları.
  12 Etkili Konuşma Planını Yapma.
  13 Ödev Sunumları.
  14 Ödev Sunumları.
  15 Ödev Sunumları.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Bedri Eminsoy
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Ali Kaya, Eğitim Kitabevi, 2004 2. Konuşma Sanatı, Ertuğrul Yaman, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2004. 3. Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri, Murat Baykızı, Kar Yayınları, Ekim 2005.
  Yardımcı Kitap Güzel Konuşma Pratiği (El Kitabı), Cevdet Tellioğlu, Timaş Yayınları, Mayıs 2000.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Açık, anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları; Türkçeyi kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Konuşma Kavramı: İletişim-Dil-Düşünce ve Konuşma ilişkisi. İletişimde Sözlü ve Yazılı Anlatımın Yeri. Konuşmanın Temel Ögeleri. Etkili Konuşma Planını Yapma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 5
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 3
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. 5
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster