ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SLAYT HAZIRLAMA TEKNİKLERİ ÇGL 214 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Görsel sunu hazırlama ilkelerini açıklar.
  2-Ms Powerpoint Programını kullanır.
  3-Etkili sunum tekniklerini kullanır.
  4-Ms powerpoint programını kullanarak sunu hazırlar.
  5-Görsel tasarım ilkelerine uygun slayt hazırlar.
  6-Topluluk önünde kendini ifade eder.
  7-Slayt içeriğini etkili bir biçimde sunar.
  8-Yazılı ve görsel medyayı kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Görsel tasarım ilkeleri.
  3 Görsel tasarım ilkeleri.
  4 MS Powerpoint programı. .
  5 Slayt hazırlama teknikleri.
  6 Slayt hazırlama teknikleri.
  7 Sunumdan önce yapılması gerekenler, İyi bir sunum için dikkat edilecek hususlar, sunum aşamaları.
  8 Ara Sınav
  9 Sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar, görsel malzemenin kullanılış amacı; Sunumlarda yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler.
  10 Sunumlarda yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler. Etkili sunum, etkili sunum içindeki bölümler, sunumun dinleyicilere aktarılması.
  11 Sunum sonrasında yapılması gerekenler.
  12 Slayt hazırlama.
  13 Slayt hazırlama.
  14 Hazırlanan slaytların sunumu.
  15 Hazırlanan slaytların sunumu.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Bedri Eminsoy
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Bedri Eminsoy

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Etkili Sunum Teknikleri, Zafer Güney, Gazi Üniversitesi, 2005, 2.Etkili Sunum Teknikleri, Dilek Tokay, Sabancı Üniversitesi, 2004 3. Sunuş Teknikleri, MEGEP, Ankara, 2006.
  Yardımcı Kitap Sözel Sunum Teknikleri, Powerpoint Sunumu, Özgül Karayurt Ve İlknur Aydın Avci.
  Döküman Ders Notları.
  Dersin Amacı Bilimsel bir konunun etkili bir şekilde sunumunu yapmada yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Görsel tasarım ilkeleri. MS Powerpoint programı. Slayt hazırlama teknikleri. Sunumdan önce yapılması gerekenler, İyi bir sunum için dikkat edilecek hususlar, sunum aşamaları. Sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar, görsel malzemenin kullanılış amacı; Sunumlarda yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler. Sunumlarda yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler. Etkili sunum, etkili sunum içindeki bölümler, sunumun dinleyicilere aktarılması. Sunum sonrasında yapılması gerekenler. Slayt hazırlama. Hazırlanan slaytların sunumu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 3
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster