ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  KAVRAM VE BECERİ ÖĞRETİMİ ÇGL 226 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kavramı tanımlar ve kavram çeşitlerini açıklar.
  2-Kavram öğretme yöntemlerini açıklar.
  3-Kavram oluşturma ve kavram kazanım aşamalarını açıklar.
  4-Kavram öğretimine örnekler verir.
  5-Beceri Öğretimini açıkalar.
  6-Beceri öğretimine örnekler verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Kavram tanımı.
  3 Kavrama ilişkin özellikler.
  4 Kavram örnekleri.
  5 Kavram öğretim yöntemleri.
  6 Kavram öğretim yöntemleri.
  7 Kavram oluşturma.
  8 Ara Sınav
  9 Kavram Kazanma.
  10 Kavram öğretiminin Planlanması.
  11 Kavramsallaştırma.
  12 Beceri Öğretimi.
  13 Beceri Öğretimi.
  14 Kavram öğretimi örnek sunumu
  15 Beceri Öğretimi Örnek sunumu.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Bedri Eminsoy
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Etkinliklerle Kavram Öğretimi,Yazar: Kolektif, Eğiten Kitap 2.Doğrudan Öğretim Modelinde Kavram Öğretimi,Tuba Tuncer- Banu Altunay, Kök Yayınevi
  Yardımcı Kitap Kavram Öğretimi, Mahinur Karataş Coşkun, Karahan Kitabevi
  Döküman Ders Notları.
  Dersin Amacı Kavram ve beceri öğretimini meslek hayatında uygulayabilecek donanımı kazandırmak.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, Kavram tanımı, Kavrama ilişkin özellikler, Kavram öğretim yöntemleri, Kavramsallaştırma, Beceri Öğretimi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. 3
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. 3
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster