ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Mikrobiyoloji TLT105 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mikrobiyolojinin tanımını yapar ve tarihçesini anlatır.
  2-Mikroorganizmaları sınıflandırır.
  3-Mikroskop kullanır, preparat hazırlar, boyama yapar ve inceler.
  4-Besiyerleri ve ekim tekniklerini açıklar, koloni özelliklerini sıralar.
  5-Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini uygular.
  6-Antibiyotik duyarlılık testlerini uygular ve değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1511212
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların temel özelliklerini ve önemini anlama
  3 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Tıbbi önemi olan mikroorganizmalar
  4 Hücre yapısı, prokaryot ve ökaryot hücre özellikleri. Bakterilerin genel özellikleri ve yapısal elemanları
  5 Mikroorganizmalar arası etkileşim, mikroorganizma-çevre ve organizma ilişkileri. Flora ve mikrobiyota
  6 Temel bakteri morfolojisi ve diziliş şekilleri. Gram negatif ve pozitif bakteri duvarı arasındaki farklar
  7 Mikrobiyolojik preparat hazırlama. Boyama teknikleri (basit boyama, Gram boyama, EZN)
  8 Ara Sınav
  9 Mikroorganizmaların üretilmesi. Besiyeri çeşitleri ve özellikleri
  10 Antimikrobiyal ilaçlar ve etki mekanizmaları. Mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç ve duyarlılıklarının saptanması. Hastane infeksiyonları, ilaç direnci ve önemi
  11 Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi tanımı. Sterilizasyon yöntemleri ve kullanımı
  12 Dezenfektanlar, etki mekanizmaları ve kullanımı. Antisepsi kavramı
  13 İmmünoloji ile ilgili temel kavramları, antijen ve antikor
  14 Aşılar, bağışıklık ve serumlar
  15 Mikrop genetiğini ve terminolojisi (mutasyon, transformasyon, transdüksiyon, konjugasyon)
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Tıbbi Mikrobiyoloji Akıl Notları, Yakut Akyön Yılmaz, Ed., Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2018. 2. Temel Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat. 3. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan. 4. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi.
  Yardımcı Kitap 1. Sağlık Meslekleri için Mikrobiyoloji Ders Kitabı, Rüştü Taştan, Alparslan Okçu. Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2016. 2. Temel İmmünoloji. İmmün Sistemin İşlevleri ve Bozuklukları. Abul K. Abbas, Shiv Pillaj, Andrew H. Lichtman. Güneş Tıp Kitabevleri, 2015.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Mikroorganizmaların genel özelliklerini, genetiğini ve metabolizmasını tanıma, mikrobiyal flora, sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemlerini uygulama, mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan aletlerle preparat hazırlama, boyama ve ekim yöntemlerini uygulama konularında yeterli bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Mikroorganizmaların temel özellikleri ve sınıflandırılması, tıbbi önemi olan mikroorganizmalar, bakteri morfolojileri, boyama yöntemleri, besi yeri çeşitleri, antimikrobiyal ilaçlar ve direnç testleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 3
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 4
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 5
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 5
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 3
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 4
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 4
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster