ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Mikrobiyoloji TLT106 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Klinik mikrobiyolojinin inceleme alanına giren tıbbi önemi olan mikroorganizmaları sıralar.
  2-Enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yollarını tartışır.
  3-Mikroorganizma-insan ilişkisini açıklar.
  4-Enfeksiyon etkenlerinin hastalıktaki rollerini ve bu etkenlerden korunma yollarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)6318
  Ödevler1511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   82
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,73 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Klinik mikrobiyolojiye giriş, infeksiyon kavramı
  3 Enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yolları, mikroorganizma konak ilişkileri, normal vücut florası
  4 Aerobik Gram pozitif koklar (Staphylococcus aureus, beta hemolitik streptokoklar, Streptococcus pneumoniae, viridans streptokoklar, Enterococcus)
  5 Aerobik Gram pozitif çomaklar (Bacillus anthracis ve Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphteria)
  6 Aside dirençli bakteriler (Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium lepra)
  7 Aerobik Gram negatif koklar ve kokobasiller
  8 Ara Sınav
  9 Aerobik Gram negatif çomaklar
  10 Anaerobik bakteriler
  11 Spiral bakteriler
  12 Hücre içi bakteriler
  13 Antibiyotik duyarlılık testleri ve değerlendirilmesi
  14 Virüsler (Genel bakış, sınıflandırma, hastalıktaki rolleri)
  15 Mantarlar (Genel bakış, sınıflandırma, hastalıktaki rolleri)
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Serhat Sirekbasan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Temel Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R. Murray, Çeviri; A. Dürdal Us, Ahmet Başustaoğlu, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2018. 2- Tıbbi Mikrobiyoloji Akıl Notları, Yakut Akyön Yılmaz, Ed., Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2018. 3. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi.
  Yardımcı Kitap 1. Sağlık Meslekleri için Mikrobiyoloji Ders Kitabı, Rüştü Taştan, Alparslan Okçu. Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2016.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Tıbbi önemi olan mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları, bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgi kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar, Enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yolları, Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklardan korunma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 4
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 3
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 5
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 4
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 3
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 5
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster