ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Laboratuvar Kimyası TLT103 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kimyasal bileşiklerin özelliklerini kavrar, kimyasal etkileşimler ve bunların etkileri karşılaştırır.
  2-Temel kimyasal yasa ve kuralları kavrar, teknik ifadelerde doğru terminolojiyi kullanır.
  3-Termokimyayı açıklar ve termodinamiğin yasalarını sınıflandırır.
  4-Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili çözelti hazırlamak için gerekli hesaplamaları yapar ve uygular.
  5-Problemi analiz eder ve çözüm üretir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Maddenin ve atomun yapısı
  3 Periyodik cetvel ve elementler
  4 Bileşikler ve kimyasal bağlar
  5 Kimyasal reaksiyonlar
  6 Termokimya
  7 Çözeltiler, çözünme olayı, çözünme ısısı, konsantrasyon, konsantrasyon birimleri
  8 Ara Sınav
  9 Kimyasal hesaplamalar ve molarite
  10 Normal çözeltiler (normalite)
  11 Tampon çözeltiler
  12 %Konsantrasyonlu çözeltilerin hesaplanması
  13 %Hacim/hacim çözeltilerin hesaplaması
  14 %Kütle/hacim çözeltilerin hesaplaması I
  15 %Kütle/hacim çözeltilerin hesaplaması II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Genel Kimya, prensipler ve Modern Uygulamaları, 10. baskı, ISBN: 978-605-355-058-7; Yazarlar: Ralph H. Petrucci ; F. Geoffrey Herring University of British Columbia Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette 2. Genel Kimya, Abdullah Şimşek , Sabri Alpaydın , Sabri Alpaydın;Abdullah Şimşek
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Genel kimyadaki temel kavramların açıklanması, kullanacağı çözeltilerin hazırlanması, kimya ile ilgili problemlerin çözümü için analitik çözme yeteneğinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Maddenin ve atomun yapısı, periyodik cetvel ve elementler, bileşikler ve kimyasal bağlar, kimyasal reaksiyonlar, termokimya, çözeltiler, çözünme olayı, çözünme ısısı, konsantrasyon, konsantrasyon birimleri, kimyasal hesaplamalar ve molarite, normal çözeltiler (normalite), tampon çözeltiler, %konsantrasyonlu çözeltilerin hesaplanması, %hacim/hacim çözeltilerin hesaplaması, %kütle/hacim çözeltilerin hesaplaması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 5
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 4
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 5
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 5
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster