ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Biyokimya TLT104 BAHAR 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyokimyasal olayları, temel biyokimya ilkeleri kapsamında açıklar, teknik ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak bunları yaşam içinde değerlendirir.
  2-Biyomoleküllerin canlı yapısındaki ve işleyişindeki görevlerini sıralar.
  3-Biyomoleküllerin yapım ve yıkım mekanizmalarını açıklar.
  4-Enerji dönüşümüne dair metabolik döngüleri şematize eder.
  5-Metabolizmadaki bozuklukların oluşum mekanizmalarını tanımlar ve hastalıklarla ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)6424
  Ödevler10188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Amaç, kapsam ve öğrenim hedefleri
  2 Biyokimyaya giriş (biyokimyasal bağlar, su, elektrolitler)
  3 Aminoasitlerin yapısı ve özellikleri, aminoasit/protein metabolizması, üre döngüsü
  4 Karbohidratların yapısı, özellikleri ve metabolizması I (glikoliz, glukoneogenez ve sitrik asit döngüsü)
  5 Karbohidrat metabolizması II (glikojenez, glikojenoliz, pentoz fosfat yolu)
  6 Enzimlerin yapısı, özellikleri ve metabolizması
  7 Nükleik asitlerin yapısı, özellikleri ve metabolizması
  8 Ara Sınav
  9 Lipitlerin yapısı, özellikleri ve metabolizması
  10 Hormonların yapısı ve özellikleri
  11 Hormonların etki mekanizmaları
  12 Vitaminler ve minerallerin özellikleri
  13 Metabolizma ve biyoenerjetik: Metabolizma ve enerji ilişkisi, solunum zinciri ve oksidatif fosforilasyon
  14 Metabolik yollar arası ilişkiler
  15 Metabolizmadaki bozukluklar ve hastalıklarla ilişkileri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Biyokimya , Engin Gözükara, Nobel Tıp Kitabevi, 5. Baskı 2.Biyokimya (Lippincott s Çev. Ed. Asuman Tokullugil) 3.Temel Biyokimya (Editörler Taner Onat, Kaya Emerk)
  Yardımcı Kitap Principles of Medical Biochemistry (G. Meisenberg, W. Simmons)
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Canlı hücrelerle ilgili kimyasal olayları anlaması ve tanımlaması, teknik ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak bunları yaşama geçirebilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Biyokimyaya giriş (biyokimyasal bağlar, su, elektrolitler), aminoasitlerin yapısı ve özellikleri, aminoasit/protein metabolizması, üre döngüsü, karbohidratların yapısı, özellikleri ve metabolizması I (glikoliz, glukoneogenez ve sitrik asit döngüsü), karbohidrat metabolizması II (glikojenez, glikojenoliz, pentoz fosfat yolu), enzimlerin yapısı, özellikleri ve metabolizması, nükleik asitlerin yapısı, özellikleri ve metabolizması, lipitlerin yapısı, özellikleri ve metabolizması, hormonların yapısı ve özellikleri, hormonların etki mekanizmaları, vitaminler ve minerallerin özellikleri, metabolizma ve biyoenerjetik: Metabolizma ve enerji ilişkisi, solunum zinciri ve oksidatif fosforilasyon, metabolik yollar arası ilişkiler, metabolizmadaki bozukluklar ve hastalıklarla ilişkileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 3
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 5
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 4
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster