ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çevre Bilinci TLT159 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan, doğal ve çevre ilişkisini yorumlar.
  2-Çevre problemlerini tanımlar.
  3-Çevre problemlerine çözüm geliştirir.
  4-Küresel çevre sağlığı sorunlarını tanımlar.
  5-Çevreyle ilgili alınması gereken kişisel önlemleri açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler1511515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3512020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   83
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,77 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Çevre sağlık ilişkisi
  3 Temel çevre sorunları ve nedenleri
  4 Küresel çevre sağlığı sorunları
  5 Küresel ısınma ve iklim değişimi
  6 İnsan ve çevre ilişkisi bağlamında tüketim kültürü
  7 Radyasyon kirliliği
  8 Ara Sınav
  9 Toprak ve su kirliliği
  10 Hava kirliliği
  11 Gürültü kirliliği
  12 Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi
  13 Biyolojik çeşitlilik
  14 Hayvan hakları yaban hayatı
  15 Temel çevre sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler
  Ön Koşul None
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Görmez K (2010)Çevre Sorunları, Nobel yayınevi
  Yardımcı Kitap Ameco Environmenta l Services. (2005). Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) hakkında Taslak Türk Yönetmeliğini uygulama için Pratik El Kitabı. TC Çevre ve Orman Bakanlığı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ankara.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencilere çağdaş çevre sorunlarının çeşitlerini, boyutlarını ve etkilerini kavramlarla birlikte anlama kabiliyeti kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Çevre, sağlık ve insan ilişkisi, çevre sorunları ve çözüm yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. 2
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. 5
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster