ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hormon Biyokimyası TLT206 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hormonların yapısını açıklar.
  2-Hormonları sınıflandırır.
  3-Hormonların etki mekanizmalarını açıklar.
  4-Hormon metabolizması ile ilgili hastalıkları tanımlar.
  5-Metabolizma ile hormonları ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Hormonların genel özellikleri ve sınıflandırılması
  3 Hormonların yapısı ve reseptörler
  4 Hormonların etki mekanizması
  5 Hipotalamus hormonları
  6 Hipofiz hormonları
  7 Tiroid bezi hormonları
  8 Ara Sınav
  9 Kalsiyum metabolizması hormonları
  10 Pankreas hormonları
  11 Gastrointestinal sistem hormonları
  12 Adrenal medulla hormonları
  13 Adrenal korteks hormonları
  14 Cinsiyet hormonları
  15 Hormonal sistem bozuklukları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Temel ve Klinik Biyokimya, Bahattin Adam. 2. Tıbbi Biyokimya, Prof. Dr. Figen Gürdöl , Nobel Tıp Kitabevi
  Yardımcı Kitap Temel Biyokimya Sağlık Meslek Yüksekokulları İçin, Dr. Serdar Yüksel Özgür Eroğlu
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Hormonların genel özellikleri ve işleyiş mekanizmaları ile hormonal sistem bozuklukları ile ilişkili hastalıklar hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Hormonların genel özellikleri ve sınıflandırılması, hormonların yapısı ve reseptörler, hormonların etki mekanizmaları, hipotalamus ve hipofiz hormonları, tiroid bezi hormonları, kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonlar, pankreas hormonları, gastrointestinal sistem hormonları, adrenal korteks ve medulla hormonları, , cinsiyet hormonları ve hormonal sistem bozuklukları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 4
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 5
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 5
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster