ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sistem Hastalıkları TLT155 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık ve hastalık kavramını tanımlar.
  2-Sistem hastalıklarını etkileyen faktörleri sıralar.
  3-İnsan vücudundaki sistemlerin çalışma mekanizmasını ve hastalıklarını tanımlar.
  4-Hastalıkların tanı testlerini tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler20188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Sağlık ve hastalık kavramları
  3 Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
  4 Solunum sistemi hastalıkları
  5 Dolaşım sistemi hastalıkları
  6 Sindirim sistemi hastalıkları
  7 Kan pıhtılaşma bozuklukları
  8 Ara Sınav
  9 Üriner sistem ve hastalıklar
  10 Sinir sistemi hastalıkları
  11 Endokrin sistem hastalıkları
  12 Bağışıklık sistemi hastalıkları
  13 Metabolizma hastalıkları I
  14 Metabolizma hastalıkları II
  15 Kanserler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kuramlar, Özden Dedeli, İstanbul Tıp Kitabevi 2. Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı, Mümin Polat, Mehmet Şükrü Gülay
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Sağlık ve hastalık kavramlarının tanımlanması, bu kavramları etkileyen faktörleri ve sistemlere ait hastalıkların açıklanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Hastalık bilgisi, kas iskelet sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, ürogenital sistem hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 4
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 5
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 5
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster