ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Matematik TLT157 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mesleğinde karşılaştığı hesaplamalarda sayılarla işlem yapar.
  2-Mesleğinde matematiksel ilişkilerden yararlanma ve örüntüler oluşturur.
  3-Mesleğinde karşılaştığı problemleri matematiksek akıl yürütme yardımıyla çözer.
  4-Laboratuvar uygulamalarında gerekli olan yüzde hesaplarını yapar.
  5-Tablo, grafik okur ve yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer(Uygulama) 2011010
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, temel kavramlar, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Sayı Kümeleri ve işlemler
  3 Bölünebilme kuralları ve asal çarpanlar
  4 Obeb ve Okek
  5 Rasyonel sayılar ve ondalık sayılar
  6 Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemler
  7 Basit eşitsizlikler
  8 Ara Sınav
  9 Üslü sayılar
  10 Köklü sayılar
  11 Oran - Orantı
  12 Orantı çeşitleri ve ortalamalar
  13 Muhakeme problemleri
  14 Yüzde hesapları
  15 Karışım problemleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY
  Kaynaklar Yrd. Doç. Dr. Gültekin TINAZTEPE, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları İçin Matematik. Altın Nokta yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Mesleği için gerekli olan matematik bilgilerini öğreterek,iş hayatında uygulayabilme yeterliliğini kazandırmak amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Sayılar, bölünebilme, eşitsizlikler, oran-orantı, problemler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 5
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster