ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarla Tarımı - II YTB102 BAHAR 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarımsal üretimde tarla tarımının önemini kavrayabilme
  2-Tarla tarımının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
  3-Sulu ve susuz tarımda yapısal özellikler hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri yetiştirme- üretim projelerinde sentezleyebilme
  4-Fazla sulu olan, tarım bölgelerinde gerekli önlemlerin alınması, toprak işleme ve gübrelemede dikkat edilecek uygulamalar ve yüksek verim elde etmek için projeler türetebilme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   101
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,37 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
  2 Tarla tarımı sınıflandırması,tarla tarımı içeriği,toprak, su, iklim bakımından tarla tarımı tanımı,
  3 Tarla tarımı ve bölgesel tarım sistemleri iklim,su,toprak etkileşimleri , tarımının genel özellikleri, nadas alanları ve ülkemizde nadas için alınabilecek başlıca önlemler
  4 Tarla Tarımında ikinci ve üçüncü ürün alma olanakları,toprak işleme, gübreleme yöntemleri
  5 Tarla tarımında, su, toprak, iklim etmenlerine göre tarım bölgelerinin oluşumu ve dikkat edilecek özellikler
  6 Tarla tarımında suyun, toprağın,iklimin etkileşimleri, önemi,
  7 Ülkemizde sulama alanları ,sulama olanaklarının arttırılması önlemler alınması
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 İklim faktörleri- iklim bölgeleri Türkiye iklim bölgeleri ,iklime göre değişen koşullar
  11 Türkiye tarımında tarla tarımını geliştirmek için alınacak önlemler ve yararlanma alanları
  12 Tarla tarımı içinde nadas alanlarını azaltma,alınacak önlemler, rotasyonda başlıca bitkilerin uygulanması
  13 Tarla tarımında nadas,sulamalı tarım ve nemli tarım uygulamaları ,toprak işleme, gübreleme ,çeşitli farklı uygulamalar
  14 Sulanan tarım alanlarının planlanması, rotasyon ürünlerini seçilmesi,sulama olanaklarının sağlanması
  15 Hasat ve harman, depolama, muhafaza
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Alpaslan Kuşvuran

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kurt, O. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:44, 2010.
  Yardımcı Kitap Kevseroğlu, K. Tarla Tarımı, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:36, 2000.
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; Tarla Tarımı ile ilgili genel durumu ve Tarla Tarımı ile ilgili son bilimsel gelişmelerin kavramasını ilişkileri üzerinde bilgi kazanmasını, Tarla Tarımının iklim ,su, toprak gibi kısımlarını,tarım bölgelerini ve sorunlarını,ikinci ürün olanaklarını, yetiştirilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 4
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 2
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 3
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 3
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 3
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 3
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 3
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 5
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 1
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 3
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster