ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Genetiği ve Islahı YTB104 BAHAR 2+1 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Canlıların özellikle de bitkileri genetik yapıları hakkında bilgi sahibi olur,
  2-Genetik yapının iyileştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur,
  3-Kültür bitkileri ile yabani formlar hakkında bilgi sahibi olur,
  4-Yüksek verimli hibrit çeşitler hakkında bilgi ve deneyime sahip olur
  5-Hastalık ve dayanıklılık ıslahı konularında bilgi ve deneyime sahip olurlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki ıslahının genetik ilkeleri, bitkilerin evrimi ve bitkilerde üreme sistemleri
  2 Kalıtımın mekanizması
  3 Melez gücü ve temel ilkeleri
  4 Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık
  5 Kendine döllenme ve kendine döllenen bitkiler
  6 Kendine döllenen bitkiler uygulanan introdüksiyon ve seleksiyon yöntemleri.
  7 Kendine döllenen bitkilere uygulanan melezleme (pedigri) yöntemi.
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Yabancı döllenme yabancı döllenen bitkiler
  11 Yabancı döllenen bitkiler uygulanan introdüksiyon ve seleksiyon yöntemleri.
  12 Yabancı döllenen bitkilere uygulanan melezleme (pedigri) yöntemi.
  13 Vejetatif çoğalan bitkilere uygulanan yöntemler
  14 Dayanıklılık ıslahının
  15 Modern bitki ıslahının temel ilkeleri ve gen aktarma teknikleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Derelli Tüfekçi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Şehirali, S. ve M. Özgen, 2006. ?Bitki Islahı? Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Anakara Üniversitesi Matbaası, Ankara. 2-Genç İ., 1993. Genel Bitki Islah. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Yayın No: 59-13 3- Tuğay M. E., 1996. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Yayınları Ders Notları
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Bitkilerin genetik yapıları ve ıslahı ile ilgili mesleki bilgi ve deneyim kazandırmak
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 4
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster