ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarımsal Botanik YTB105 GÜZ 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel olarak bitkileri tanıma ve ayırabilmeyi öğrenir
  2-Bitkisel organların temel görevlerini tanır
  3-Bitki dokularının temel yapılarını ve önemini bilir
  4-Bitkide çiçek, meyve ve tohum gibi önemli yapıların nasıl oluştuğunu açıklar
  5-Hücre bölünmesinin genel prensiplerini kavrar
  6-Bitki hücresindeki organellerin hücredeki fonksiyonlarını açıklar
  7-Büyük bitki gruplarını tanımlamayı öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler10188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje1011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Botanik biliminin tanıtılması
  2 Biyokimyasal bileşikler ve hücredeki görevleri
  3 Bitki hücresinin genel yapısı
  4 Sitoplazma hareketleri ve geçitler
  5 Bitkisel dokular 1
  6 Bitkisel dokular 2
  7 Kök ve Gövde yapıları
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Yaprak yapısı ve şekilleri
  11 Çiçek yapısı ve şekilleri
  12 Meyve ve tohum yapısı ve şekilleri
  13 Bitkilerde üreme (Mayoz ve mitoz)
  14 Bitkilerin sınıflandırılması ve önemli taksonomik grupların özellikleri
  15 Ödevlerin incelenmesi ve tartışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilal Şahin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Akman, Y. Botanik ve Bitki Biyolojisine Giriş, Palme Yayıncılık, Ankara, 1989. Gerçek, Z. Genel Botanik, K. T. Ü. Yayın no: 160, Trabzon, 1992.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dokümanlar Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bitkiler alemine ait temel kavramların tanıtılması
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 5
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 3
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 5
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 3
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 3
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 4
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 3
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 3
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster