ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Uygulama YTB110 BAHAR 0+4 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir,
  2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunları çözmek için grup üyesi olarak sorumluluk alır
  3-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
  4-Değişik ortamlarda yeni bilgilerin öğrenilebileceği bilinci kazanmış olur.
  5-Grup çalışmalarına katılma, birlikte iş yapabilme yeteneği kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma, Giriş, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, tohumluk kavramı, tohum koleksiyonu incelemesi, Kaynak tarama,
  2 Tohumluğun özellikleri (safiyet, BTA, hektolitre ağırlığı, nem içeriği, çimlenme testleri, vb), Kaynak tarama, Laboratuar uyg,
  3 Toprak işleme zamanı, derinliği, toprak işleme araç ve makineleri, parselasyon, Arazi çalışması, rapor
  4 Markör, vb alet kullanımı, ekim-dikim işlemleri (zamanı, derinliği, yöntemi, vb), seyreltme ve tekleme işlemleri, Arazi çalışması, rapor
  5 Gübreleme (işletme gübresi, ticari gübreler), Uygulamaya dayalı rapor hazırlama
  6 Gübreleme teknikleri, alet ve makineler, kaynak tarama
  7 Tarımsal savaşım (kültürel, kimyasal, biyolojik savaşım), Kaynak tarama
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Tarımsal savaşım araçları (karadan, havadan ilaçlama), koleksiyon bahçesinin ilaçlanması, Literatüre dayalı rapor hazırlama
  11 Sulama yöntemleri (yüzey, yağmurlama, damla, sızdırma sulama, vb), Literatüre dayalı rapor hazırlama
  12 Verim tayinleri, kuru madde analizleri, Literatüre dayalı rapor hazırlama
  13 Hasat kavramı (amacı, zamanı, yüksekliği, vb), Literatüre dayalı rapor hazırlama
  14 Makine ve elle tohum harmanı, Literatüre dayalı rapor hazırlama
  15 Teknik gezi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Ömer Cem KARAKOÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ömer Cem Karakoç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Avcıoğlu, R. ve M.Tosun, 1991, Tarla Uygulamaları, EÜZF Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, 2. Ceylan, A., 1994, Tarla Tarımı, EÜZF Yay.No:491, İzmir
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; tarla bitkileri tarımında tohumluk, ekim ve dikim işlemleri, gübreleme, tarımsal savaşım teknikleri, sulama ve drenaj hasat-harman uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, -
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, -
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, -
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, -
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, -
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 4
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 4
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 5
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 4
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster