ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarımsal Meteoroloji YTB111 GÜZ 2+0 Fakülte Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hava, iklim ve iklim elemanlarını tanıyabilme,
  2-Tarımsal üretime atmosferik çevrenin kalite ve kantite olarak etkilerini kavrar,
  3-İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini belirler,
  4-Ölçüm sonuçlarını yorumlar,
  5-Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olayları belirler ve bu olayalara karşı alınabilecek önlemleri seçer,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler10248
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011111
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi
  2 Atmosfer hakkında genel bilgiler, Meteoroloji gözlem istasyonları
  3 Güneş radyasyonu
  4 Hava ve toprak sıcaklığının ölçümü, ifade şekilleri
  5 Hava neminin ölçümü ve nem ifade şekilleri
  6 Yağış şekilleri ve yağış ölçümü, Yağış miktarını etkileyen etkenler
  7 Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Hava basıncı ve ölçümü
  10 Rüzgar , rüzgarın ölçümü, rüzgardan korunma tesisleri
  11 Buharlaşma, buharlaşmanın ölçümü
  12 Meteorolojik elemanların tarımsal üretim üzerine etkisi
  13 Don olayı, don olayının sınıflandırılması, mücadele yöntemleri
  14 Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar
  15 Kuraklık, kuraklık indisleri, kuraklıkla mücadele,Küresel iklim değişimi, tarım ve su kaynaklarına etkisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilal Şahin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özgürel, M. ve Pamuk Mengü, G. 2005. Tarımsal Meteoroloji. Ege Üni. Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayın No: 567. Bornova. 353 s. -Oğuzer, V. 1995.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Meteoroloji biliminin temelleri hakkında bilgi vermek. Özellikle de zirai çalışmalara bakan yönüyle bilgilendirmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 4
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster