ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Keyf Bitkileri YTB112 GÜZ-BAHAR 1+1 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tütün, anason ve şerbetçi otu bitkilerinin morfolojik özelliklerini öğrenir,
  2-Kaliteli tütün yaprağının fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilir,
  3-Kaliteli tütün yetiştirmek için gerekli iklim ve toprak özellikleri hakkında bilgi sahibi olur,
  4-Türk tipi ve Amerikan tipi tütün yetiştiriciliğini öğrenir,
  5-Anoson ve Şerbetçiotu tarımı hakkında bilgi sahibi olur,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10122
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30133
  Proje0000
  Laboratuar 0224
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tütünün orijini ve tarihçesi Dünya?da ve Türkiye?de tütün üretimi ve ekonomik önemi
  2 Tütünün sınıflandırılması
  3 Tütün yaprağının fiziksel özellikleri
  4 Tütün yaprağının kimyasal özellikleri
  5 Tütünün iklim ve toprak istekleri Tütün fidesinin yetiştirilmesi
  6 Türk tipi tütün tarımı (tarla seçimi, toprak hazırlama, bitki sıklığı, dikim)
  7 Türk tipi tütün tarımında bakım işlemleri, tepe kırma, filiz alma
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Türk tipi tütün tarımında hasat, ipe dizim, kurutma ve istiflenmesi
  11 Türk tipi tütün tarımında tavlama, işleme, denklenmesi ve fermantasyon
  12 Tütün hastalık ve zararlıları
  13 Anason Tarımı
  14 Şerbetçiotu tarımı
  15 Anason ve şerbetçiotu hastalık ve zararlıları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Alpaslan Kuşvuran

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Er, C. Yıldız, M. Keyf Bitkileri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:1534, Ankara, 2003.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bu derste öğrencilere Türk tipi ve Amerikan tipi tütünlerde kalite ve daha kaliteli tütün yetiştiriciliğinde agronomik uygulamalar anlatılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 4
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster