ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarımsal Üretim Ekonomisi YTB113 GÜZ-BAHAR 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarım ve tarımsal faaliyetlerin tanımlamaları hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Tarımsal falliyetlerin yasal tanımlamaları yapar.
  3-Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri hakkında genel bilgiler öğrenir.
  4-Tarımsal üretim faktörleri nelerdir öğrenir.
  5-Tarımda önemli bir kanun olan azlan verimler kanunu hakıında bilgi sahibi olur.
  6-Tarımsal işletmeler ve tarımda örgütlenme ile kooperatifçilik hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10236
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30199
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011313
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarım ekonomisinin tanımı ve Kapsamı
  2 Tarımsal faaaliyet ve özellikleri
  3 Tarımın gelişimi
  4 Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri- Nüfus ve iş gücü, üretime, toplum beslenmesine katkıları
  5 Sanayi sektörüne, milli gelire, dışsatıma katkıları
  6 Tarımsal üretim faktörleri-Doğa, Emek (İşgücü)
  7 Tarımsal üretim faktörleri-sermaye, girişimci
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Tarım ekonomisinde bazı temel kavram ve ilkeler ile bunların tarımsal işletmecilik kararlarına uygulanması
  11 Fiziksel ilişkiler, girdi çıktı ilişkisi ve üretim fonksiyonu, azalan verimler kanunu
  12 Tarımsal işletmecilik ? Tarım işletmesi kavramı ve tarım işletmelerinin sınıflandırılması
  13 Tarım işletmelerinin sınıflandırılması
  14 Tarımsal işletmelrinin özellikleri ve diğer işletmelerle farklı yönleri
  15 Tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Caner Dilber

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tarım Ekonomisi- Prof. Dr. Bahattin ÇETİN
  Yardımcı Kitap Dinler, Z. Tarım Ekonomisi, Ekin Kitapevi, 2008.
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Tarım ve tarımsal üretim faaliyetlerinin ekonomik esasları hakkında temel bilgiler vermek
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 4
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 2
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 3
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 3
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 3
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 3
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 3
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 5
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 1
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 3
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster