ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarla Bitkileri Fizyolojisi YTB114 GÜZ-BAHAR 2+1 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitki fizyolojisi ve önemini öğrenir
  2-Bitkilerde su ve besin alınımının mekanizmasını kavrar
  3-Fotosentez ve solunum olaylarının nasıl gerçekleştiğini öğrenir
  4-Bitki hormonlarının ve enzimlerin fizyolojik olaylara etkisini kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30177
  Proje0000
  Laboratuar 0428
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011111
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   104
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,47 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki fizyolojisine giriş
  2 Bitkiler için suyun önemi
  3 Bitkilerde madde taşınması
  4 Su ve mineral madde metabolizması
  5 Bitkilerde organik madde sentezi ve fotosentez
  6 Fotosentezin kimyasal mekanizması
  7 Bitkilerde solunum mekanizması
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Bitkilerde büyüme ve gelişme olayları
  11 Bitki hormonları ve etki mekanizmaları
  12 Bitkilerde stresin etkileri
  13 Fotoperyodizm,termoperyodizm ve diğer bitkisel hareketler
  14 Toprağın etkisi
  15 Ödevlerin incelenmesi ve tartışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilal Şahin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bozcuk, S. Bitki Fizyolojisi, Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara, 1997. Kocaçalışkan, İ. Bitki Fizyolojisi, DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kütahya, 2004.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bitkilerde gerçekleşen fizyolojik olayları, etki mekanizmalarını öğrenmek
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 5
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 5
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 4
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 4
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 2
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 4
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster