ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ekonomik Öneme Sahip Bitkiler YTB115 GÜZ-BAHAR 1+1 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye de ekonomik öneme sahip bitkileri öğrenir,
  2-Bu bitkilerin botanik yapıları (bitkisel özellikleri) kavrar,
  3-Ekonomik öneme sahip bitkilerin adaptasyonu (yetiştirilebilmesi) için gerekli olan iklim ve toprak isteklerini öğrenir,
  4- Bu bitkilerin ülkemiz açısından önemini kavrar,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler15144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15133
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30133
  Proje0000
  Laboratuar 0414
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40144
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersle ilgili genel açıklamalar.
  2 Buğday?ın ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  3 Arpa, çavdar, tritikale ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  4 Mısır?ın ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  5 Çeltik?in ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  6 Sorghum, kuşyemi?nın ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  7 Pamuk?un ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  8 Ara Sınav
  9 Ayçiçeği? nin ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  10 Susam, Soya, Yer fıstığı? nın ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  11 Susam, Soya, Yer fıstığı? nın ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  12 Önemli yağ bitkilerinin ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  13 Önemli ilaç baharat bitkilerinin ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  14 Önemli nişasta ve şeker bitkilerinin ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  15 Önemli yem bitkilerinin ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Alpaslan KUŞVURAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ketenoğlu, O. Ekonomik Bitkiler, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Ülkemiz açısından ekonomik öneme sahip bazı bitkilerin tanıtılması, Botanik ve bitkisel özelliklerinin kazandırılması, Bu bitkilerin üretimlerinin yapılması için uygulanan yetiştirme tekniklerinin öğrenciye verilmesi,
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster