ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Bitki Teşhisi YTB116 GÜZ-BAHAR 1+1 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel olarak bitkilerde teşhisin nasıl yapıldığını bilir
  2-Bitkilerde sistematik öneme sahip organ ve yapıların farkını kavrar
  3-Anahtar kullanma ve teşhis yapabilme yeteneği kazanır
  4-Büyük ve önemli familyaları tanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10110
  Ödevler10177
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30177
  Proje0000
  Laboratuar 1010110
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   74
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,47 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki sistematiğinin tanımı ve tarihçesi
  2 Sistematikte kullanılan organ ve yapıların önemi
  3 Teşhis anahtarları kullanımı ve tür tayin yöntemleri
  4 Ranunculaceae familyasının genel özellikleri ve teşhisi
  5 Brassicaceae familyasının genel özellikleri ve teşhisi
  6 Caryophyllaceae familyasının genel özellikleri ve teşhisi
  7 Fabaceae familyasının genel özellikleri ve teşhisi
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Fabaceae familyasının genel özellikleri ve teşhisi
  11 Rosaceae ve Apiaceae familyalarının genel özellikleri ve teşhisi
  12 Asteraceae familyasının genel özellikleri ve teşhisi
  13 Lamiaceae familyasının genel özellikleri ve teşhisi
  14 Soğanlı bitkilerin genel özellikleri ve teşhisi
  15 Poaceae familyasının genel özellikleri ve teşhisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilal Şahin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Davis, P.H. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh, vol: 1-9 1965-1985. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supplement 2), Edinburgh Univ. Press., Edinburgh, 2000. Seçmen, Ö., Leblebici, E., Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No: 158, İzmir, 1997.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Bitki sistematiğinin ve Türkiye?de yaşayan önemli bitki familyalarının tanıtılması
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 5
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 5
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 4
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 4
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 5
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 3
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 4
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster