ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sulama Teknikleri YTB118 GÜZ-BAHAR 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sulama ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olunur.
  2-Toprak-su-bitki-atmosfer arasındaki ilişkileri genel olarak kavrayabilir.
  3-Sulama açısından önemli toprak fiziksel özelliklerini kavrayabilir
  4-Sulama yöntemleri ve sulama yöntemlerinin seçiminde etkili faktörler ile ilgili bilgiler elde edilir.
  5-Bazı kültür bitkilerinin sulanması hakkında bilgi sahibi olunur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)717
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30177
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50199
  Diğer 10414
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sulamanın tanımı, önemi ve yaraları, sulamanın tarihçesi
  2 Sulama sistemleri, sulama sistemlerinin unsurları ve sulama projeleri
  3 Toprak- Bitki - Su ilişkileri
  4 Toprak nemi; Toprak neminin ifade şekilleri
  5 Sulama yönünden önemli nem sabiteleri ve toprak neminin ölçülmesi
  6 Arazinin sulamaya hazırlanması
  7 Sulama zamanının planlanması, her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarının hesaplanması
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Sulama yöntemleri, Sulama yöntemi seçiminde etkili olan faktörler ve uygun sulama yöntemi seçimi
  11 Yüzey sulama yöntemleri
  12 Basınçlı sulama yöntemleri. Yağmurlama sulama yöntemi
  13 Damla sulama yöntemi,Sulama suyu kalitesi
  14 Drenaj ve drenaj yöntemleri
  15 Bazı kültür bitkilerinin sulanması ile ilgili genel bilgiler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Cemal Servi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım O., 2004. Sulama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Yayın No: 1540, Ders Kitabı: 493, Ankara. 2. Yıldırım, O., 1996. Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1438. 3. Yıldırım, O., 2003. Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Anakara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1536. 4. Güngör, Y., Erözel, A.Z., 1994. Drenaj ve Arazi Islahı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1341, Ders Kitabı:389, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dokümanlar Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Bitkisel üretimde suyun ve sulamanın önemi, sürdürülebilir bir üretim için uygulanması gerekli kültürel faaliyetlerden birisi olan sulama ile ilgili mesleki bilgi ve deneyim kazandırmak
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 2
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster