ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ekolojik Tarım YTB119 GÜZ-BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarımsal üretimde organik tarımın önemini kavrar,
  2-Organik tarım ve konvansiyonal tarıma ait kriterleri mukayese eder
  3-Organik tarımda yer alan bazı türlerin üretimine ait yeni projelerin incelenmesi ve üretilmesi
  4-Organik tarım kuralları hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri üretim projelerinde sentezler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler15155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15133
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40177
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   62
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,07 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
  2 Organik tarımın tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması
  3 Organik tarımın yönetmenliğinin irdelenmesi
  4 Organik tarımda toprak işlemenin önemi
  5 Organik tarımda toprak canlı materyal temininin önemi temininde dikkat edilecek hususlar
  6 Organik tarımda sulamanın önemi, uygulamada dikkat edilecek hususlar
  7 Organik tarımda gübreleme, uygulamada dikkat edilecek hususlar
  8 Ara Sınav
  9 Organik tarımda gübreleme, uygulamada dikkat edilecek hususlar
  10 Organik tarımda sulamanın önemi, uygulamada dikkat edilecek hususlar
  11 Organik tarımda yabancı ot mücadelesi, uygulamada dikkat edilecek hususlar
  12 Organik tarımda zararlılara karşı yapılacak mücadele yöntemleri, dikkat edilecek konular
  13 Organik tarımda hastalıklara karşı yapılacak mücadele yöntemleri, dikkat edilecek konular
  14 Organik ürünlerin hasatı ve dikkat edilmesi gereken hususlar
  15 Organik ürünlerin, saklanması, paketlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde dikkat edilecek hususlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Alpaslan KUŞVURAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Cemal Servi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Er, C., Başalma, D. Organik Tarımdaki Gelişmeler, Nobel Yayın Dağıtım, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle, insanlarda toksik etki yapmayan tarımsal ürünleri üretmek için uygulanabilecek yöntemler açıklanacaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster