ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Bilimi ve Gübreleme YTB120 GÜZ-BAHAR 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak oluşumu hakkında genel bilgi sahibi olunur.
  2-Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri arasında ilişki kurabilme öğrenilir.
  3-Toprak verimliliği ve gübreleme konularında temel bilgiler öğrenilir.
  4-Gübre-Toprak-Bitki etkileşimleri hakkında bilgiler elde edilir.
  5-Organik ve kimyasal gübrelerin materyallerini ve özelliklerini tanıyabilir.
  6-Gübrelemeyi etkileyen faktörleri dikkate alarak uygun yöntemi seçebilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)717
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 12155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50199
  Diğer 8515
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak bilimine giriş ve toprağın tanımı
  2 Toprak ana materyali, toprak oluşumu ve etkili faktörler
  3 Toprağın fiziksel özellikleri
  4 Toprağın kimyasal ve biyolojik özellikleri
  5 Toprağın organik maddesi
  6 Toprak ve su; toprak bitki su ilişkileri
  7 Toprak Kullanımı; Toprak çevre ilişkileri
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Genel olarak gübrelemenin tanımı, önemi ve amacı
  11 Gübrelemeye etki eden faktörler
  12 Gübreleme yöntemleri, Gübreleme zamanı, gübre kullanımı ve çevre
  13 Gübrelerin sınıflandırılması. Organik gübreler
  14 Kimyasal gübreler
  15 Gübrelerin kullanımında dikkat edilmesi gereken konular
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Cemal Servi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Altınbaş, Ü., Çengel. M., Uysal, H., Okur, B., Okur, N., Kurucu, Y., Delibacak, S., 2004. Toprak Bilimi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:557 Kacar, B., Katkat, V., 2007. Bitki Besleme. Nobel Yay. 659 s.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Dokümanlar Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Toprak bilimi ve gübreleme konularında temel bilgileri öğrenebilme ve mesleki bilgi ve deneyim kazanmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster