ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Endüstriyel Bitkiler YTB123 BAHAR 2+1 Üniversite BD 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarımsal üretimde ayçiçeği ? pamuk, nişasta-şeker ve yağ gibi bitkilerin önemini kavrar
  2-Endüstri bitkilerinden ayçiçeği ? pamuk, nişasta-şeker ve yağ gibi bitkilerin yetiştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütür ve çözüm önerir
  3-Ayçiçeği ? pamuk, nişasta-şeker ve yağ gibi endüstri bitkilerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi edinme, edinilen bilgilerin endüstri bitkileri üretim projelerinde sentezler
  4-Endüstri bitkilerine ait ayçiçeği ? pamuk, nişasta-şeker ve yağ gibi bitkilerin özelliklerini kullanarak teknolojinin geliştirilmesine yönelik projelerde uygun model denklikleri türetir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10166
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   104
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,47 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
  2 Endüstri bitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması, tütün-pamuk üretiminde sorunlar ve uygulanan politikalar
  3 Endüstri bitkileri ekolojisi, endüstri bitkileri tarımının genel özellikleri, çeşitli bölgelerde- alanlarda tütün-pamuk tarımı
  4 Tütün-pamuk bitkilerinde botanik özellikler, kalite kriterleri, hasat, depolama ve faydalanma
  5 Başlıca tütün , pamuk çeşitlerinin , bölgelere göre tarımsal özellikleri, taksonomileri, genel yapısal özellikleri,
  6 Nişasta ?şeker ve yağ bitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması,
  7 Nişasta ?şeker ve yağ bitkilerinin ekolojisi, Nişasta ?şeker ve yağ bitkilerinin tarımının genel özellikleri, çeşitli bölgelerde- alanlarda patates, şeker pancarı gibi bitkilerin tarımı
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Patates, şeker pancarı gibi bitkilerde botanik özellikler, kalite kriterleri, hasat, depolama ve faydalanma
  11 Patates, şeker pancarı gibi bitkilerde verimi etkileyen faktörler,
  12 Ülkemizde nişasta ?şeker ve yağ bitkilerinin tarımı, yetiştirme özellikleri, bitkisel özellikleri, adaptasyonu ve yetiştiriciliği
  13 Ayçiçeği, kolza gibi yağ bitkilerinin çeşitlerinin teknolojik özellikleri, çeşitlerin üretiminde faydalanmaya göre üretim alanlarının tesbit edilmesi ve yağ kaliteleri
  14 Sulama olanakları yönünden nişasta ?şeker ve yağ bitkilerinin yetiştirme alanlarının karşılaştırılması
  15 Ödev Sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Algan.,N. 2002.Tarla Bitkileri (Endüstri Bitkileri)E:Ü.Ziraat Fakültesi Bornova-İZMİR, 2002. İncekara,F.1965.Nişasta- Şeker Bitkileri ve Islahı.E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No:101. Bornova ?İzmir. İncekara,F.1972.Yağ Bitkileri ve Islahı. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No:83 Bornova-İZMİR
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; endüstri bitkileri ile ilgili genel durumu ve endüstri bitkileri ile ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramasını, endüstri bitkileri-endüstri ilişkileri üzerinde bilgi kazanmasını, tütün-pamuk gibi bitkilerin tanınmasını, hangi durumlarda ve hangi amaçlarla hangi çeşitlerin endüstride yararlanılabileceğine karar verme yetisini kazanmasını, seçim kriterlerini belirlemesini ve tütün, pamuk, nişasta-şeker ve yağ bitkileri gibi bitkilerin yetiştirilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster