ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tahıllar - I YTB203 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tahılların genel olarak morfolojik ve fizyolojik özellikleri ile serin ve sıcak iklim tahılları arasında farklılıkları öğrenir,
  2-Serin iklim tahıl cinslerinin, iklim ve toprak istekleri ile yetiştiricilik ve ıslahına yönelik bilgi sahibi olur,
  3-Serin iklim tahıl cinslerinin, insan ve hayvan beslenmesindeki önemini kavrar,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Serin iklim tahıllarının Dünya?da ve Türkiye?deki ekonomik önemi ve tahıl bitkileri hakkında genel bilgi
  2 Serin iklim tahıllarının adaptasyonu, sıcaklık, nem ve toprak istekleri
  3 Serin iklim tahıllarının morfolojisi ve fizyolojisi, serin iklim tahıllarında tane ve yapısı
  4 Serin iklim tahıllarında kök ve kardeşlenme, toprak üstü organları
  5 Serin iklim tahıllarında çiçek ve çiçeklenme, döllenme ve erme devreleri
  6 Erme devrelerine bağlı olarak hasat
  7 Erme devrelerine bağlı olarak hasat
  8 Ara Sınav
  9 Serin iklim tahıllarının standardizasyonu ve kalite faktörleri
  10 Serin iklim tahıllarının depolanması ve depolama prensipleri
  11 Buğday yetiştiriciliği
  12 Buğday yetiştiriciliği
  13 Arpa yetiştiriciliği
  14 Yulaf yetiştiriciliği
  15 Çavdar ve Tritikale yetiştiriciliği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Alpaslan KUŞVURAN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Alpaslan Kuşvuran

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Anonim, Tarla Bitkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1569, 2009.
  Yardımcı Kitap Yürür, N. Serin İklim Tahılları, Uludağ Üni. Ziraat Fak. Ders Kitabı Yayın No:7-030-0256, Bursa, 1994.
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Tarla bitkileri programı öğrencilerinin mesleki öğreniminde; Tahılların genel özellikleri ile serin ve sıcak iklim tahılları arasındaki başlıca benzerlik ve farklılıkları öğrenmek, Serin iklim tahıl cinsleri hakkında güncel bilgiye sahip olmak, Serin iklim tahıl yetiştiriciliğinin esaslarını öğrenmek,
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 4
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 2
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 3
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 3
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 3
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 3
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 3
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 5
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 1
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 3
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster