ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yemeklik Dane Baklagiller YTB205 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarımsal üretim içerisinde yemeklik tane baklagillerin yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.
  2-İnsan beslenmesinde yemeklik tane baklagillerin yeri ve önemi hakkında bilgiler kazanır.
  3-Biyolojik azot fiksasyonu ve bunun tarımsal üretimde yeri hakkında temel bilgiler alır.
  4-Türkiye`de yemeklik tane baklagil bitkisi olarak yetiştirilen cinslerin tanıtılması, tarımsal üretimdeki yerleri ve yetiştiricilikleri hakkında genel bilgiler edinir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1511515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   102
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,4 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yemeklik tane baklagillerin ekonomik durumu
  2 Yemeklik tane baklagillerin , ekim nöbeti, insan ve hayvan beslenmesindek yeri
  3 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin sistematiği
  4 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin genel adaptasyon istekleri
  5 Biyolojik azot fiksasyonu
  6 Bakteri aşılama
  7 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin pişme ve depolama özelliklerinin incelenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin pişme ve depolama özelliklerinin incelenmesi
  10 Nohut bitkisinin adaptasyon ve yetiştiricilik bilgilerinin verilmesi
  11 Mercimek bitkisinin adaptasyon ve yetiştiricilik bilgilerinin verilmesi
  12 Bakla bitkisinin adaptasyon ve yetiştiricilik bilgilerinin verilmesi
  13 Bezelye bitkisinin adaptasyon ve yetiştiricilik bilgilerinin verilmesi
  14 Fasulye bitkisinin adaptasyon ve yetiştiricilik bilgilerinin verilmesi
  15 Börülce bitkisinin adaptasyon ve yetiştiricilik bilgilerinin verilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Alpaslan KUŞVURAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Derelli Tüfekçi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yemeklik Tane Baklagiller- Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Tarımsal üretim içerisinde yemeklik tane baklagillerin, yeri ve önemi ile ülkemizde yemeklik tane baklagil bitkisi olarak yetiştirilen cinslerin adaptasyon ve yetiştiricilikleri hakkında temel bilgilerin verilmesidir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 4
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 2
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 3
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 3
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 3
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 3
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 3
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 5
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 1
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 3
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster