ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Lif Bitkileri YTB206 BAHAR 2+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özellikle ülkemiz tarımında önemli yeri olan Pamuk başta olmak üzere değişik amaçlarla kullanım alanı olan diğer lif bitkilerinin yetiştirilmesi, iklim ve toprak koşulları, kullanımı ve değerlendirilmesi konularını kavrar,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1021428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 105315
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30177
  Proje0188
  Laboratuar 04312
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Lif bitkilerine giriş;Tekstil endüstrisinde kullanılan lifler ve bunların ekonomik önemi
  2 Pamuk, kullanım alanları, orijini,üretim ve ticareti
  3 Pamuğun taksonomisi, yabani ve kültür türleri
  4 Pamuğun adaptasyonu; iklim ve toprak isteği
  5 Pamuk yetiştirme tekniği; toprak işleme, gübreleme ve ekim nöbeti
  6 Pamuk yetiştirme tekniği; ekim ve bakım işlemler
  7 Pamuk hasadı ve kütlünün çırçırlanması
  8 Ara Sınav
  9 Liflerin pazara hazırlanması, Pamuk ıslahı
  10 Arasınav
  11 Keten yetiştirme tekniği
  12 Kenevir yetiştirme tekniği
  13 Keten ve kenevirin hasadı
  14 Jüt, kenaf ve rami yetiştirme tekniği
  15 Manila ve sisal kendirlerinin yetiştirme tekniği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Derelli Tüfekçi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İncekara, F. Endüstri Bitkileri, Lif Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Cilt I, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. 1972.
  Yardımcı Kitap Aydemir, M. Pamuk, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları, No:33, 1982. Şenel, M. Pamuk, Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları, No:16, Adana, 1969. Kohel, R.J., Lewis, C.F. Cotton, American Society of Agronomy, Agronomy Series No:24, Madison/Wisconsin, USA, 1984.
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Lif bitkilerinin sistematikteki yerinden, kullanım alanlarından, dünyada ve ülkemizdeki yeri ve ekonomik öneminden, bitkisel özelliklerine kadar bitkiyi tanıtıcı bilgiler verilerek lif bitkilerinin diğer bitkilerle olan farklılıklarının açıklanması hedeflenmiştir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 5
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster