ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tütün İlaç ve Baharat Bitkileri YTB207 GÜZ 2+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tütün- İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiriciliği konularında temel bilgileri edinir,
  2-Tütün- İlaç ve Baharat Bitkilerinin ekonomik ve ticari önemini kavrar,
  3-Tütün- İlaç ve Baharat Bitkilerinin bitkisel özelliklerini öğrenir,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1511515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1511515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   121
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,03 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tütünün ekonomik önemi, kökeni ve dünyaya yayılışı
  2 Tütünün üretimi, ithalatı ve ihracatı
  3 Tütün tüketimi ve stoklar
  4 Tütünün bitkisel özellikleri
  5 Türk tütün çeşitleri ve tütün tarımı
  6 Tütünde olgunluk, kırım ve kurutma
  7 Tütünlerin işlenmesi, denklenmesi, bakımı, piyasaya arzı ve mübaayası
  8 Ara Sınav
  9 Tütünlerin işlenmesi, denklenmesi, bakımı, piyasaya arzı ve mübaayası
  10 Tütünün imalatta işlenmesi (mamul denk işlemesi) ve fermantasyonu
  11 Şerbetçi otunun ekonomik önemi, bitkisel özellikleri, tarımı ve hasadı
  12 Çayın ekonomik önemi, bitkisel özellikleri, tarımı ve hasadı
  13 Kişnişin bitkisel özellikleri, adaptasyonu, tarımı ve hasadı
  14 Kimyonun bitkisel özellikleri, adaptasyonu, tarımı ve hasadı
  15 Anasonun bitkisel özellikleri, adaptasyonu, tarımı ve hasadı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Alpaslan KUŞVURAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Derelli Tüfekçi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Er, C. Tütün İlaç ve Baharat Bitkileri, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. No:1359, 1994.
  Yardımcı Kitap Er, C. ve M. Yıldız, 2003. KEYF BİTKİLERİ. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları. 1534, Ders kitabı 487, 239s., Ankara.
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Tütün ve ekonomik öneme sahip çay, şerbetçi otu, kişniş, kimyon, anason ve adaçayı gibi bazı ilaç ve baharat bitkilerinin ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve adaptasyonu, tarımı, işlenmesi konularında genel ilkeler, verim ve kalite özellikleri açıklanacaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 4
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, -
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 5
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster