ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarla Bitkileri Hastalık ve Yabancı Otları YTB208 BAHAR 2+0 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarla bitkilerinde görülen hastalıkları ve onların bazı özelliklerini ifade eder.
  2-Tarla bitkilerindeki hastalıkların belirtilerini etmenlere göre ayırt eder
  3-Tarla bitkilerindeki hastalıkların enfeksiyon kaynaklarını, bulaşma vs. bilir.
  4-Tarla bitkilerindeki hastalıkları teşhis edebilme ve en uygun mücadele yöntemlerini öğrenir.
  5-Konu ile ilgili rapaor ve sunu oluşturabilir.
  6-Yabancı ot kavramı, ekonomik önemi ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi edinir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler10177
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   113
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,77 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilerde hastalık olgusu ve temel kavramlar, hastalık etmenleri, ekonomik önemleri ve tarihçe, Yabancı otlar ve mücadele yöntemleri
  2 Tahıllardaki fungal hastalıklar (Kök ve kök boğazı hastalıkları)
  3 Tahıllardaki fungal hastalıklar (Gövde ve yaprak hastalıkları)
  4 Tahıllardaki fungal hastalıklar (Başak hastalıkları)
  5 Tahıllardaki bakteriyel ve viral hastalıklar
  6 Pamuk hastalıkları
  7 Ayçiçeği hastalıkları
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Patateslerdeki fungal ve bakteriyel hastalıklar
  11 Patateslerdeki virüs hastalıkları
  12 Tütünlerdeki fungal ve bakteriyel hastalıklar
  13 Tütünlerdeki virüs hastalıkları
  14 Şeker pancarı hastalıkları
  15 Laboratuvar ve arazideki teşhis ve tanıda izlenecek yollar, Ders konularının genel değerlendirmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Dilek AKIN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ömer Cem Karakoç

  2-)Öğretim Görevlisi Dilek Akın

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Delen, N. Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, İzmir, 1993.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen tarla bitkilerindeki hastalıkları tanımasını, bu hastalıkların teşhis, tanı ve mücadelesinde kullanılan yöntemleri öğrenmesini ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve elde edilen bulguları raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 4
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 5
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 3
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 3
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 3
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, 5
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 3
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 3
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 3
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 5
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma 1
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 3
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster