ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer YTB210 BAHAR 2+1 Üniversite Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Konu hakkında araştırma yapabilme yeteneği gelişir
  2-Toplum önünde konuşabilme ve sunum yeteneği öğrenilir
  3-Etkili sunum teknikleri hakkında bilgi edinilir
  4-Tartışma ve iletişim kurma yeteneği artırılır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011414
  Proje2012525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Seminer konularının belirlenmesi
  2 Seminer konularının belirlenmesi
  3 Literatür taramaları hakkında bilgi verilmesi, seminer yazım kurallarının anlatılması
  4 Sunum hazırlama teknikleri : Sunum nedir sunumun amacı
  5 Sunum hazırlama teknikleri: Etkilim sunum hazırlama
  6 Sunumlarda konuşma korkusu, sunucuya ait özellikler
  7 Sunum hazırlama teknikleri: Sunumun planlanması, kaynak ve malzeme seçimi, sunumun düzenlenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Sunum hazırlama teknikleri: Sunumun planlanması, kaynak ve malzeme seçimi, sunumun düzenlenmesi
  10 Sunum hazırlama teknikleri: Slaytların hazırlanması
  11 Sunum hazırlama teknikleri: Sunum sırasında dikkat edilecek noktalar, kapanış, soru ve cevap bölümü
  12 Seminer yazım kurallarına uygun giriş ve genel bilgelerin yazılması
  13 Seminerlerde araştırma sonuçlarının yazılması
  14 Seminerlerde tartışma ve sonuç bölümlerinin yazılması
  15 Seminerlerde kaynak bölümünün yazılması, sunumların değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilal Şahin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders sorumlusuna ait ders notları
  Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak araştırma yapılması, grup önünde konuşma, tartışabilme ve iletişim yeteneğinin kazandırılması
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, -
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, -
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, -
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, -
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, -
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, -
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, 4
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, 4
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi -
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, -
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster