ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Özel Tıbbi ve Kokulu Bitkiler YTB212 GÜZ-BAHAR 1+1 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi bitkilerin önemini kavrar
  2-Diğer tarla bitkilerine göre özellikle tıbbi bitki yetiştiriciliğinde önemli konuları öğrenir
  3-Tıbbi bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgiye sahip olur,
  4-Tıbbi bitkilerin ekolojik istekleri ve genel yetiştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur,
  5-Tıbbi bitkilerin kurutma ve depolama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur,
  6-Üreticilere tıbbi bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102612
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0428
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tıbbi bitkilerin tarihi gelişimi ve kullanım alanları
  2 Tıbbi bitkilerin önemi ve gruplandırılması
  3 Tıbbi bitkilerin Türkiye ve Dünyadaki ekonomik Önemi
  4 Ülkemizin biyoçeşitliliği
  5 Tıbbi bitkilerin ekolojik istekleri
  6 Tıbbi bitkilerin kültüründe temel prensipler-I
  7 Tıbbi bitkilerin kültüründe temel prensipler-II
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Tıbbi bitkilerin kurutulması ve depolanması
  11 Sekonder bitki maddeleri ve özellikleri
  12 Tıbbi bitkilerde etkili maddelerin varyabilitesi
  13 Uçucu Yağlar ve Özellikleri
  14 Alkoloidler ve Özellikleri
  15 Glikozitler ve Özellikleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A. Tıbbi Bitkiler İsim Kılavuzu, A.Ü.Z.F Yayınları 1530, 2002. Baytop, A. Farmasotik Botanik, İst. Ü. Eczacılık Fak. Yayınları, No:25, İstanbul, 1977. Baytop, T. Türkiye?de bitkiler ile tedavi, Nobel Tıp kitapları, İstanbul, 1999. Baytop T. Türkçe bitki adları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1997. Baytop T. Farmakognozi, İst. Ü. Eczacılık Fak. Yayınları, No:14, İstanbul, 1972.
  Yardımcı Kitap Ceylan A. Tıbbi Bitkiler I., Ege Ü. Ziraat Fak. Yayınları, İzmir, 1983. Tanker N., Koyuncu, M., Coşkun, M. Farmasötik Botanik, A. Ü. Ecz. F. Yayınları, Ankara, 2000.
  Döküman Ders notları ve slaytlar
  Dersin Amacı Dersin amacı tıbbi bitkilerin Dünya ve Türkiye?de önemini kavramak, Dünya ve Türkiye ticaretinde yerini ortaya koymak, bu gruba giren bitkileri tanıtmak, genel yetiştirme tekniklerini öğretmek, özellikle Türkiye için ekonomik önemi olan tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması ve kültürünün öğretilmesi olarak tanımlanabilir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma, 5
  2 İlgili oldukları konulardaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 4
  3 Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi, 4
  4 Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi, 4
  5 Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi, 4
  6 Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi, -
  7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 4
  8 Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, -
  9 Sorumluluğu altında çalışanları yönetebilme becerisi, -
  10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, -
  11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme, kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
  12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 4
  13 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  14 Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma, 4
  15 Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster